14 червня 2020 року – Всесвітній день донора крові

День донора

Всесвітній день донора крові відзначається щороку 14 червня згідно  рішення  58-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (2005 р.) в Женеві. Ініціаторами його проведення виступають міжнародні організації – Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародна федерація Червоного хреста та Червоного півмісяця, Міжнародна федерація організацій донорів крові і Міжнародне товариство по переливанню крові, які закликають людей до добровільної та безкоштовної здачі крові.

В цей день ми висловлюємо подяку людям, які добровільно і безоплатно здають кров, необхідну для порятунку людського життя, і підвищуємо обізнаність про необхідність регулярного донорства крові для того, щоб забезпечити всім особам і громадам своєчасний доступ до безпечних та якісних продуктів донорської крові, що є невід’ємною частиною загального охоплення населення медичною допомогою і одним з ключових моментів ефективної системи охорони здоров’я

 

Переливання компонентів та препаратів крові щорічно сприяє порятунку мільйонів людських життів. Завдяки переливанню можна продовжити й зробити більш якісним життя пацієнтів, що страждають від загрозливих для життя станів, а також підтримувати складні медичні та хірургічні втручання. Переливання компонентів та препаратів крові необхідно також для збереження здоров’я матері і дитини та під час антропогенних і стихійних лих.

Сьогодні лише в 62 країнах національні запаси продуктів крові засновані майже на 100-відсотковому добровільному безоплатному донорстві крові, а 40 країн досі залежать від родинних донорів і навіть від платних донорів.

 

Кампанія з нагоди Всесвітнього дня донора в цьому році присвячена темі «Безпечна кров рятує життя» та проходить під гаслом «Здавати кров в ім’я здорового світу».

В центрі уваги кампанії буде особистий внесок кожного донора в охорону здоров’я оточуючих людей. Донорство крові потрібно у світі, оскільки забезпечує доступ окремих пацієнтів і населення в цілому до безпечної та якісної крові та її продуктів як у звичайному житті, так і в періоди надзвичайних ситуацій. В рамках цієї кампанії ми закликаємо людей у всьому світі рятувати життя, добровільно і регулярно здаючи кров.  Крім того, Всесвітній день донора крові і обрана для нього тема – привід закликати уряди, національні органи охорони здоров’я та національні служби переливання крові виділяти достатні ресурси, створювати системи й інфраструктуру, необхідні для збільшення об’єму крові, що безоплатно надається добровільними донорами; забезпечувати якісне медичне обслуговування донорів; розширювати належне використання крові в клініках; і створювати системи нагляду і спостереження за всіма етапами ланцюжка переливання крові.

 

У цьому році перед кампанією стоять такі цілі:

 • відзначити заслуги і подякувати донорів, а також закликати тих, хто ще не здавав кров, стати донорами;
 • підвищити рівень обізнаності про нагальну необхідність підвищення доступності безпечної крові у всіх випадках, коли вона необхідна для порятунку життів;
 • продемонструвати необхідність забезпечення загального доступу до безпечного переливання крові та провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо безпечного значення переливання крові для надання ефективних послуг охорони здоров’я і досягнення загального охоплення послугами охорони здоров’я;
 • заручитися підтримкою зі сторони урядів і партнерів з розвитку на національному, регіональному і глобальному рівнях, з тим щоб забезпечити вкладення коштів у національні програми по крові, підвищити їх ефективність і забезпечити їх стійкість.

День донора і тема донорства також втілюють у собі заклик до всіх урядів, національних органів охорони здоров’я та національним службам крові надати необхідні ресурси і створити відповідні системи і інфраструктуру для розширення масштабів збору крові у добровільних донорів, регулярно і безоплатно здають кров;  забезпечити якісне обслуговування донорів;  заохочувати і здійснювати належне використання крові в клінічній практиці, а також створити системи контролю та нагляду в рамках всієї системи переливання крові.

Достатня кількість безпечної донорської крові та її компонентів – пріоритет діяльності МОЗ України.

За оцінками фахівців, на сучасному етапі за обсягами заготівлі відсутній дефіцит донорської крові та її компонентів, гірше ситуація складається із показниками якості та біологічної безпеки, в першу чергу інфекційною безпекою.

В Україні слід звернути увагу на раціональне та контрольоване трансфузіологічне забезпечення. Одночасно із достатніми, а часом і надмірними запасами крові та її компонентів спостерігаємо непоодинокі повідомлення про необхідність донорської підтримки тих чи інших пацієнтів. Така ситуація складається внаслідок недостатнього володіння навичками формування достатніх запасів та ефективного управліннями ними у самих закладах охорони здоров’я.

 

Серед нагальних проблем, які потребують найшвидшого вирішення є:

 • створення національної системи крові;
 • належне управління та фінансування спеціалізованих установ і закладів переливання крові, що здійснюють взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської крові, її компонентів та препаратів;
 • перехід на 100% добровільне безоплатне донорство крові та її компонентів, що є важливою засадою функціонування служб крові у світі та одним з елементів інфекційної безпеки;
 • створення Національного реєстру донорів крові та її компонентів і загальнодержавної автоматизованої системи управління інформацією в службі крові, як важливих елементів інфекційної безпеки;
 • автоматизація технологічного процесу;
 • впровадження методів вірус-інактивації компонентів крові;
 • розробка національної політики та керівних принципів належного застосування компонентів і препаратів крові та менеджменту пацієнта в закладах охорони здоров’я.

Відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом наша держава зобов’язана поступово наблизити своє законодавство та практику до принципів ЄС, зокрема у сфері служб крові.

Особливу увагу має питання впровадження національного реєстру донорів крові та осіб, відсторонених від донорства.

 

Сьогодні на Харківщині 95% запасів крові забезпечуються завдяки добровільним безоплатним донорам. Пріоритетним напрямком розвитку служби крові Харківської області є забезпечення закладів охорони здоров’я якісними та безпечними продуктами крові.

У Харківському регіоні функціонують: обласний Центр служби крові (ХОЦСК), 14 відділень трансфузіології: 8 — в районах області та 6 в м. Харків, 2 із яких підпорядковані Національній академії медичних наук України, 1 —  Міністерству інфраструктури України.

Вимогою часу є адаптація служби крові до європейського рівня. Україна, ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, підтвердила свої наміри щодо виконання вимог цієї угоди в галузі доступності, безпеки та якості донорської крові та її продуктів. До Координаційної робочою групи експертів з питань розвитку служби крові України входять провідні фахівці КЗОЗ ХОЦСК, які приймають активну участь у підготовці нових законодавчих та нормативних документів, що відповідають вимогам ВООЗ та сучасним виробничим потребам.

 

КЗОЗ ХОЦСК є центральною, спеціалізованою установою, що здійснює заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компоненті і виготовлених з них препаратів. Постійний аналіз використання компонентів донорської крові, визначення потреб лікувальних закладів та повноти їх забезпечення становить невід’ємну частину роботи служби крові. Ці підходи дозволяють спрогнозувати і спланувати раціональну заготівлю крові, а також сформувати запаси еритроцитовмісних середовищ, готових до видачі, контролювати запаси плазми, у т.ч. утримання стратегічних запасів на випадок надзвичайних станів.

КЗОЗ ХОЦСК має сучасну, оснащену обладнанням європейського рівня операційну залу для забору крові. За Європейськими стандартами проведення скринінгу крові та її компонентів проводиться методами хемілюмінісцентного аналізу та полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). У практику роботи лабораторії Харківського обласного центру служби крові ці методи впроваджено для обстеження донорської крові на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій і виконується на аналізаторах закритого типу ARCHITECT і2000sr та ПЛР на Roche Cobas S201 NAT с системою Hamilton. Введення в роботу зазначених аналізаторів дозволило підвищити рівень інфекційної безпеки компонентів донорської крові до стандартів Європейського Союзу та надало можливість централізовано обстежувати всю донорську кров, заготовлену в місті та області.

Сучасні сепаратори клітин крові «Амикус» та «Трима» дають можливість заготовляти високоякісні компоненти крові — «Тромбоцити, аферез». Переливання яких дозволяє отримати більш виражений та тривалий клінічний ефект при корекції тромбоцитопенії, в першу чергу в онкологічній та гематологічній практиці, а також проводити агресивні види хіміо- і променевої терапії, пересадку кісткового мозку.

 

Велика увага приділяється питанню удосконалення автоматизованої системи управління служби крові (АІС), як передумови для розвитку єдиної загальнодержавної системи служби крові України.

З метою забезпечення населення інфекційно безпечними компонентами перевага надається донорству та заготівлі крові або її компонентів від активних кадрових донорів. В порівнянні з 2019 роком відсоток активних кадрових донорів від загальної кількості збільшився на  2%. Показник донацій від активних кадрових донорів у 2020 році склав 53%.

Донором може стати будь-яка здорова людина віком від 18 до 60 років за умови, що вона не має протипоказань для здачі крові.

Одна доза донорської крові становить 450 мл, таку кількість крові організм здатний відновити дуже швидко. За дослідженнями вчених, давання крові навіть корисно, тому що стимулює роботу ендокринної та імунної систем організму.

Медики давно помітили, що люди, які регулярно здають кров, не хворіють на грип та застуду, рідше страждають онко- та серцево-судинними захворюваннями, а також психічними розладами.

Донорська кров заготовлюється винятково одноразовими системами. Вона обов’язково обстежується на гепатити «В» і «С», сифіліс, ВІЛ-інфекцію. Тому, здавши кров, можна не тільки допомогти хворим, а й безоплатно обстежитись на вище зазначені інфекції.

Донори, які безоплатно здали 40 максимально допустимих разових доз крові або 60 максимально допустимих разових доз плазми, отримують звання «Почесний донор України», їм видається відповідне посвідчення та нагрудний знак «Почесний донор України». Донори, які безоплатно здали кров або її компоненти 100 разів і більше, відзначаються державними нагородами. За історію донорського руху незалежної України майже 50 тис. українців отримали звання «Почесний донор України», а 16 визнано гідними високого звання «Заслужений донор України».

Статус «Почесний донор України» у Харківській області за часи незалежності отримали 3313 осіб, з яких – 118 у 2019 році.

Сьогодні проблемам донорства крові в нашій країні приділяється увага на самому високому рівні.

До донорства приходять по-різному. Одні здають кров для близької людини, яка опинилася в критичній ситуації. Інші вирішили зробити чергову добру справу. Треті приходять в центр служби крові з друзями «за компанію», ще не усвідомлюючи, що, може, саме їх кров врятує життя хворої людини.

Харківський обласний центр служби крові активно проводить агітаційну роботу в напрямку 100% добровільного безоплатного донорства крові та її компонентів. Пропаганда донорства крові в соціальних мережах (Facebook, Instagram), на офіційному сайті  (bloodservice.org.ua), робота з громадськими організаціями, студентськими спілками, робочими колективами, закладами охорони здоров’я, підписання меморандумів про співпрацю — все це активно розвиває донорський рух в Харківській області. Також, проводяться корпоративні Дні донора на підприємствах, у вищих навчальних закладах. З нагоди свят у Харківському обласному центрі служби крові проводяться акції по заготівлі донорської крові та її компонентів під тематичними гаслами.

 

Що стосується питання роботи служби крові України в умовах пандемії, то на сьогодні КЗОЗ ХОЦСК вжили максимальних мір безпеки для Вас та для наших працівників з урахуванням національних та світових рекомендацій, а саме:

 • всі донори заповнюють спеціальну анкету щодо вірусу COVID-19;
 • проходять термометрію;
 • наші приміщення постійно дезиніфікуються відповідно до рекомендацій МОЗ.
 • є можливість помити руки дезинфікуючим засобом;
 • можете здійснити на нашому сайті он-лайн реєстрацію на донацію (з метою уникнення скупчення людей)
 • скористатися послугою щодо безкоштовної поїздки до місця забору крові.

З нагоди Всесвітнього Дня донора ХАРКІВСЬКИМ ОБЛАСНИМ ЦЕНТРОМ СЛУЖБИ КРОВІ передбачені такі заходи:

 • Розміщення прес-релізу на сайті ХОЦСК щодо проведення Всесвітнього Дня донора.
 • Спілкування кореспондентів з донорами та провідними фахівцями центру, надання інтерв’ю
 • Вступне вітальне слово з нагоди Всесвітнього Дня донора представників місцевих органів самоврядування та їх структурних підрозділів, народних депутатів
 • Привітання та вручення посвідчень донорам м. Харків та Харківської області, які набули статусу «Почесний донор України»
 • Привітання та нагородження грамотами та подяками працівників КЗОЗ ХОЦСК
 • Виступи донорів та запрошених гостей за бажанням
 • Проведення виставки фотографій «Я – донор, я рятую життя»
 • Конкурси та розіграші призів для донорів.

Бути донором – почесна і благородна справа!!! Робити добро легко!!!

 

Пам’ятайте: лише півлітра донорської крові може врятувати життя трьох пацієнтів! Можливо, саме Ваша кров подарує життя людині, яка зазнала лиха!

Можливо, саме Ваша кров подарує життя людині, яка зазнала лиха!