17 вересня- Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів

аналіз на напруженість

Рішення про схвалення відзначати щорічно 17 вересня — День запезпечення безпеки пацієнтів з метою підвищення обізнаності та залучення населення, актуалізації проблеми в світовому масштабі, сприяння глобальній солідарності та зусиллям держав-членів щодо підвищення безпеки пацієнтів було прийнято 28 травня 2019 року на 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. Держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я взяли на себе зобов’язання визнавати безпеку пацієнтів як одне з пріоритетних завдань і вжити усі необхідні дії для зменшення шкоди, що завдається пацієнтам в медичних установах. В організації наголошують, що заподіяння шкоди пацієнтам є однією з провідних причин смертності та інвалідності у світі. Щорічно в стаціонарних медичних установах країн з низьким і середнім рівнями доходу відбувається 134 млн. несприятливих подій, які стають супутніми чинниками 2,6 млн. випадків смерті, а в країнах з високим рівнем доходу, шкода при наданні стаціонарної допомоги наноситься кожному десятому пацієнту.

Виникнення несприятливих подій, спричинених небезпечноюдопомогою, є однією з 10 провідних причин смерті та втрати працездатності.Окремі дослідники ненавмисну шкоду пацієнтам ставлять на третє місце серед причин смерті у світі. Недавні звіти Організації економічного співробітництва і розвитку (2017, 2018) показали, що на лікування наслідків, спричинених інцидентамибезпеки пацієнтів у стаціонарах, втрачаються до 15 % коштів, яківиділяються на стаціонарну медичну допомогу. Але серед цієї невтішної статистики є переконливі дані, щодо того що у83 % випадків виникнення інцидентів безпеки серед пацієнтів можна запобігти.

Щорічно стаціонарну медичну допомогу отримують близько 10 млнгромадян України і більш як 100 тис. з них помирають під час отримання цієї допомоги. Більше третини серед цих померлих становлять особи непенсійного віку.

Визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я Президент України підписав 4 вересня 2019 року Указ №648/2019 про встановлення в Україні — Дня безпеки пацієнтів, який відзначатиметься щорічно 17 вересня — у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів. Це рішення говорить про те, що питання безпеки пацієнтів є одним з пріоритетних у державі, особливо в умовах запровадження змін під час надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги. Також це стосується інших видів медичної допомоги таких як екстрена, паліативна та медична реабілітації. І це також означає, що лікарі  повинні оцінювати ризики, помилки, несприятливі події та шкоду для здоров’я пацієнтів на всіх рівнях надання медичних послуг, в тому числі за допомогою надання інформації, навчання та зворотного зв’язку з урахуванням думки пацієнтів та їх сімей. Шлях від першого контакту сімейного лікаря з жителем громад до проведення високотехнологічних процедур та втручань потребує  багатьох різнобічних кроків для надання доступної, якісної та безпечної медичної допомоги. Це потребуватиме зусиль не тільки від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, медичних працівників, а й від жителів громад безпосередьо.

Провідна роль у попередженні помилок медичногоперсоналу належить освіті. Водночас в Україні не організовано навчання тапідготовка медичного персоналу з безпеки пацієнтів.

Потреба в безпеці — одна з базових потреб людини. Кожен з нас прагне безпеки у фізичному, соціальному та економічному існуванні для себе та своїх рідних. Коли відпочиваємо, працюємо, їздимо в транспорті, а тим більше — коли перебуваємо в лікарні, — всюди розраховуємо на безпеку.

Національна служба здоров’я України змінила модель фінансування в інтересах безпеки пацієнта. Команда НСЗУ розробила Програму медичних гарантій-2020, до якої увійшли послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації. Пріоритетними є  медичні послуги, пов’язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомогою в пологах і неонатальною допомогою, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Саме за ці послуги НСЗУ сплачує  медичним закладам за пріоритетним тарифом. Кожен медзаклад, який прагне надавати пріоритетні послуги за підвищеним тарифом, мусить забезпечити їх відповідність вимогам НСЗУ.  Вимоги НСЗУ спрямовані на те, щоб пацієнти отримували якісну та безпечну послугу. Безпека пацієнта — в пріоритеті.

Національна служба здоров’я України працює в інтересах пацієнта та дбає про якість, доступність та безпеку медичних послуг. Так, Конституція України у статті 49 передбачає, що кожний має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, передбачено гарантію цього права, безоплатне надання медичної допомоги державними і комунальними закладами охорони здоров’я. А Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права та Європейська соціальна хартія встановлюють заходи, які повинні вжити держави-учасниці для повного здійснення цього права.

Європейська хартія прав пацієнтів  складається з 14 пунктів:

 1. Право на профілактичні заходи.

Кожна особа має право на профілактичні заходи з метою попередження розвитку захворювання. Центр громадського здоров’я МОЗ України повинен розбудовуватися та розвиватися для вживання заходів щодо запобігання виникненню та розвитку захворювань у громадян.

 • Права на доступність допомоги.

Кожна особа має право на отримання доступної медичної допомоги, яка гарантовано надається кожному, без будь-якої дискримінації за матеріальним станом, місцем проживання, хворобою чи часом звертання по допомогу. Останні зміни, які проводилися в системі охорони здоров’я України, були спрямовані на створення фінансової доступності. Але актуальним залишається забезпечення географічної доступності, ця проблема вже розглянута  у реформі. Також завданнями МОЗ України є розширення програми «Доступні ліки». Водночас перед місцевою владою стоїть питання щодо забезпечення населення необхідними медичними працівниками, у вирішенні якого МОЗ України готово допомагати.

 • Право на отримання інформації.

Кожна особа має право на отримання повного обсягу інформації стосовно стану здоров’я, медичної допомоги, в тому числі медичного втручання, можливостей і умов використання результатів медичної допомоги та усіх доступних сучасних технологій.

 • Право на інформовану згоду.

Кожна особа має право отримувати повну інформацію, яка забезпечить їй можливість брати активну участь у прийнятті рішень щодо медичного втручання та/або участі у наукових дослідженнях.

 • Право вибору.

Кожна особа має право вільного вибору методів профілактики, діагностики та реабілітації на основі адекватної інформації..

 • Право на конфіденційність.

Кожна особа має право на конфіденційність особистої інформації, включаючи інформацію про стан здоров’я, медичний огляд чи обстеження, їх результати, інтимну і сімейну сторони життя, а також право на захист приватності під час проходження діагностичних, лікувальних чи реабілітаційних процедур.

 • Право на повагу до часу пацієнта. 

Кожна особа має право на швидке отримання своєчасної медичної допомоги протягом необхідного періоду. Це право стосується будь-якої фази лікування.

 • Право на допомогу, яка відповідає прийнятим стандартам якості.

Кожна особа має право на отримання якісної медичної допомоги, яка відповідає затвердженним стандартам.

 • Право на безпеку.  

Кожна особа має право захисту від шкоди, яка може бути їй заподіяна через неякісне функціонування системи надання медичної допомоги, злочинну недбалість чи лікарську помилку, та має право на отримання медичної допомоги, що відповідає стандартам високого ступеня безпеки.

 1. Право на використання сучасних технологій.

Кожна особа, незалежно від її матеріального стану, має право на доступність медичної допомоги, включаючи діагностичні і лікувальні процедури та лікарські засоби, що відповідають міжнародним стандартам.

11.Право на усунення надмірного болю.

Кожна особа має право на максимально можливе усунення болю на будь-якій стадії лікування. Результати звіту організації Human Rights Watch (Нагляд за правами людини) свідчать, що в Україні доступ до знеболення знаходиться на низькому рівні. Існує страх медичних працівників стосовно призначення наркотичних знеболювальних засобів у зв’язку з можливим висуненням звинувачень у зловживанні своїми обов’язками.

 1. Право на індивідуалізоване лікування.

Кожна особа має право на проведення діагностичних та лікувальних процедур, які якнайбільше відповідають її особистим потребам.

 1. Право на скаргу.

Кожна особа має право скаржитися на завдані їй страждання і збитки та право отримати відповідь чи іншу відповідну реакцію.

14.Право на отримання відшкодування завданої шкоди.

Кожна особа має право на отримання відшкодування матеріальної та/або  моральної шкоди, завданої у зв’язку з взаємодією з системою охорони здоров’я, зокрема з наданням медичної допомоги, протягом розумного  терміну..

Пандемія COVID-19 в даний час є однією з найсерйозніших проблем і загроз, з якими стикається світ і людство, а охорона здоров’я переживає найбільшу кризу в галузі забезпечення безпеки пацієнтів за всю історію свого існування!

Цілі Всесвітнього дня безпеки пацієнтів у 2021 році:

Загальні цілі Всесвітнього дня безпеки пацієнтів полягають в тому, щоб розширити розуміння проблеми забезпечення безпеки пацієнтів у всьому світі, підвищити рівень участі громадськості в забезпеченні безпеки медичної допомоги та сприяти активізації дій, спрямованих на підвищення безпеки пацієнтів і зниження шкоди для пацієнтів у всьому світі.

• підвищення рівня інформованості про важливе значення безпеки медичних працівників та взаємозв’язку її з безпекою пацієнтів у всьому світі;

• забезпечення участі великого числа зацікавлених сторін і прийняття комплексних стратегій для підвищення безпеки медичних працівників і пацієнтів;

• ухвалення невідкладних і довгострокових заходів усіма зацікавленими сторонами, які визнають важливе значення безпеки медичних працівників в якості однієї з основних задач в області забезпечення безпеки пацієнтів і роблять зусилля для її вирішення;

• забезпечення належного визнання самовідданої і напруженої роботи медичних працівників, особливо в рамках нинішньої боротьби з COVID-19

Міністерсво охорони здоров’я України разом з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, з Національною Академією медичних наук України,. з Ду «Іститутом громадського здоровя ім. О.М. Марзаєва НАМН України та з Всеукраїнською радою захисту прав і безпеки пацієнтів розробили  концепцію стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я.

Метою Концепції є створення системи запобігання ризикам ненавмисної шкоди пацієнтам для забезпечення ефективної реалізації їх права на якісну та безпечну медичну допомогу.

За період реалізація Концепції з 2021 по 2025 рік передбачається:

• створення та впровадження національної політики та стратегії безпеки гігієни праці медперсоналу та безпеки пацієнтів;

 широке щорічне відзначення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів;

запровадження одного із Глобальних проектів з безпеки пацієнтів;

 призначення національного координатора з питань безпеки пацієнтів;

•запровадження практики регулярних опитувань з культури безпеки пацієнтів у закладах охорони здоров’я;

на 30% зниження рівня інфекцій, асоційованих з наданням медичноїдопомоги;

• зниження на 30% випадків тяжкої шкоди, пов’язаної з ліками;

на 30% відносне зменшення смертності через венозну тромбоемболію під час або після госпіталізації;

• зниження на 30% смертності через падіння хворих під часгоспіталізації;

• залучення пацієнтів до формування політики та керівних принципів щодо безпечнішої охорони здоров’я;

• включення питань безпеки пацієнтів у всі навчальні програми безперервної освіти медичних фахівців;

• організація системи оперативних повідомлень про інциденти безпекипацієнтів та навчання на цих інцидентах;

• участь вітчизняних представників у щорічних Глобальних міністерських самітах з питань безпеки пацієнтів.

Заклик до дій

ВООЗ закликає всі зацікавлені сторони висловлюватися на підтримку безпеки медпрацівників! Пандемія COVID-19 виявила величезні проблеми, з якими в даний час стикаються медичні працівники в усьому світі. Робота в стресових умовах посилює ризики для безпеки медпрацівників, включаючи інфікування і поширення захворювань в медичних установах, обмежений доступ до засобів індивідуального захисту та інших заходів профілактики інфекцій і інфекційного контролю, а також вчинення помилок, які можуть завдати шкоди пацієнтам та медичним працівникам.

Як ви можете сприяти підвищенню безпеки пацієнтів?

Якщо ви – пацієнт або особа, що займається доглядом за хворими:

 • при отриманні медичної допомоги займайте активну позицію;
 • не соромтеся задавати питання, безпека медичної допомоги починається з ефективної комунікації;
 • надавайте точну інформацію про вашу історію хвороби.

Якщо ви – медичний працівник або керівник органу охорони здоров’я:

 • розглядайте пацієнтів, як партнерів у справі надання їм медичної допомоги;
 • працюйте у співробітництві в інтересах безпеки пацієнтів;
 • постійно підвищуйте свою кваліфікацію та поглиблюйте знання в області безпеки пацієнтів;
 • формуйте культуру безпеки пацієнтів в лікувальних установах відкрито та прозоро;
 • заохочуйте подання інформації про помилки без акценту на покарання винних, а в інтересах зробити висновки.

Якщо ви – особа, відповідальна за розробку заходів політики:

 • вкладайте ресурси в безпеку пацієнтів для порятунку життів та зміцнення довіри, вкладення ресурсів в забезпечення безпеки пацієнтів може призвести до економії коштів;
 • оголосіть безпеку пацієнтів національним пріоритетом в сфері охорони здоров’я.

Якщо ви – науковець, студент, викладач або керівник професійного навчального закладу:

 • збирайте фактичні дані в інтересах підвищення безпеки пацієнтів. Ваша наукова робота має велике значення;
 • заохочуйте дослідження в області безпеки пацієнтів;
 • введіть питання безпеки пацієнтів в навчальні курси та програми.

Якщо ви – представник професійної асоціації, міжнародної організації або фонду:

 • відстоюйте безпеку пацієнтів як важливий компонент загального охоплення послугами охорони здоров’я;
 • організовуйте навчальні курси та курси підвищення кваліфікації з питань безпеки пацієнтів.

Якщо ви – активіст громадської охорони здоров’я або представник організації із захисту прав пацієнтів: сприяйте розширенню можливостей пацієнтів висловлювати свою позицію з питань, що стосуються безпеки медичної допомоги.  

Загальні цілі Всесвітнього дня безпеки пацієнтів полягають в тому, щоб розширити розуміння проблеми забезпечення безпеки пацієнтів у всьому світі, підвищити рівень участі громадськості в забезпеченні безпеки медичної допомоги та сприяти активізації дій, спрямованих на підвищення безпеки пацієнтів і зниження шкоди для пацієнтів у всьому світі. У багатьох країнах медичні працівники стикаються із збільшеною небезпекою інфікування, насильства, нещасних випадків, стигматизації, хвороб і смерті. У ці безпрецедентні часи МОЗ планує в ознаменування цього дня провести у м. Києві  15  вересня науково -практичну конференцію: «Безпека пацієнта, безпека медицини».