7 квітня 2019 року – Всесвітній день здоров’я

День здоровья

Щороку 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я в ознаменування річниці заснування ВООЗ в 1948 році. В зв’язку з цим кожного року для Всесвітнього дня здоров’я вибирається тема, що відображає ту або іншу пріоритетну проблему суспільної охорони здоров’я.

 

Цього року як і минулого Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила приділити особливу увагу темі загального охоплення послугами охорони здоров’я, щоб допомогти людям скласти більш повне уявлення про те, яка підтримка і які послуги повинні бути для них доступними і де їх можна отримати. ВОЗ закликає людей, які мають доступ до якісних і прийнятних за цінами медичних послуг, виступати за підтримку рівного доступу до послуг для всіх і всюди.

 

ВОЗ покладає важливу роль на медичних фахівців у сприянні розумінню керівниками системи охорони здоров’я потреб у медичних послугах, які є у людей, зокрема на рівні системи первинної медико-санітарної допомоги. Кампанія з нагоди Всесвітнього дня здоров’я також може стати для керівників міністерств охорони здоров’я і інших представників влади нагодою взяти на себе обов’язок щодо вжиття заходів для усунення недоліків у забезпеченні загального охоплення медичними послугами в своїх країнах, а також підбити підсумки вже проведеної роботи.

 

Всесвітній день здоров’я – це одна з багатьох можливостей для поширення інформації про важливість забезпечення справедливого доступу до медичних послуг не тільки в інтересах здоров’я окремих громадян, але й в інтересах здоров’я національної економіки і суспільства в цілому.

 

Здоров’я — це справжнє багатство, наявність якого ми з вами інколи ігноруємо. Здорові люди здебільш рідко замислюються над тим, як правильно і розумно влаштувати свій побут і життєдіяльність, щоб їх здоров’я залишалося міцним і надійним на тривалу перспективу. Наше власне здоров’я дуже легко втратити. Люди, що страждають тими чи іншими, особливо хронічними захворюваннями, на практиці кожен день стикаються з масою проблем, які активно відволікають їх від справжнього повноцінного життя.

 

Традиції святкування Всесвітнього дня здоров’я нерозривно пов’язані з діяльністю всієї системи нашої охорони здоров’я. Працівники клінік, лікарень і госпіталів, ті хто так чи інакше з обов’язку професії і служби надає медико-санітарну допомогу всім, хто її потребує, як найкраще розуміють цінність здоров’я. Профілактика та увага до нашого власного здоров’я — є основною метою проведених медиками в цей день акцій та заходів. Численні інформаційні матеріали, брошури та буклети, семінари, виступи фахівців і навіть концерти, які приурочені цьому Дню, в простій і доступній формі пояснюють нам важливість цієї позитивної ініціативи.

 

Основні ідеї Всесвітнього дня здоров’я:

Загальне охоплення послугами охорони здоров’я — означає, що всі люди та спільноти отримують необхідні для них послуги охорони здоров’я, не потерпаючи при цьому від фінансових труднощів, а також кожна людина може отримати доступ до послуг, орієнтованих на найважливіші причини захворюваності та смертності, і що якість цих послуг достатня для поліпшення здоров’я людей, які їх отримують.

  • Ніхто не повинен робити вибір між хорошим здоров’ям та іншими життєвими потребами.
  • Загальне охоплення послугами охорони здоров’я — це ключ до здоров’я та благополуччя народів і країн.
  • Загальне охоплення послугами охорони здоров’я досяжне. Деякі країни домоглися великих успіхів. Їх завдання — підтримувати охоплення на рівні, що відповідає очікуванням людей.
  • Різні країни по-різному просуваються до загального охоплення послугами охорони здоров’я — універсального засобу не існує. Але кожна країна повинна докладати зусилля для забезпечення загальним охопленням послугами охорони здоров’я.
  • Для забезпечення дійсно загального обслуговування охорони здоров’я необхідно, щоб системи охорони здоров’я були орієнтовані не на хвороби і інститути, а на людей.
  • Кожен може зробити внесок у забезпечення загального охоплення послугами охорони здоров’я, взявши участь в обговореннях.

 

Ідея загального охоплення послугами охорони здоров’я має на меті надання необхідної якісної медичної допомоги в потрібному місці і в потрібний час – без будь-яких фінансових труднощів. Здоров’я – це право кожної людини. Для того, щоб піклуватись про власне здоров’я і здоров’я своїх рідних, кожен повинен мати можливість отримувати необхідну інформацію і послуги.

Якісна і доступна  первинна медико-санітарна допомога є запорукою прогресу в забезпеченні загального охоплення послугами охорони здоров’я. Первинна медична допомога визнана ВОЗ найбільш важливим елементом національних систем охорони здоров’я. Це пояснюється тим, що медична допомога первинного рівня є пацієнтоорієнтованою, спрямованою на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, профілактику розвитку захворювань, зменшення потреби в госпіталізації та покращення якості життя.

 

Заклади первинної медико-санітарної допомоги повинні стати місцем первинного контакту пацієнта з системою охорони здоров’я. Первинна медико-санітарна допомога охоплює більшу частину (біля 80%) потреб людини з вирішення проблем зі здоров’ям протягом усього життя. На первинному рівні задовольняються потреби в таких послугах, як скринінг на виявлення захворювань, вакцинація, інформація про заходи профілактики, планування сім’ї, лікування хронічних і гострих захворювань.

 

Здоров’я, будучи абсолютною людською цінністю, є водночас основним правом людини, а збереження його найважливішим обов’язком держави і особистості. Відповідно до визначення ВООЗ «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя людини, а не тільки відсутність захворювань та фізичних дефектів».

 

Досягнення можливого  найвищого рівня здоров’я складає найбільш важливе глобальне завдання, для вирішення якого необхідні спільні зусилля багатьох інших соціальних і економічних секторів, окрім медичного.

 

Глобальними передумовами реалізації людиною свого потенціалу здоров’я є мир, дах над головою, соціальна справедливість, освіта, харчування, прибуток, стабільна екосистема та сталі ресурси. Поряд з наведеними передумовами виділяють 4 групи чинників, поєднання яких зумовлює рівень здоров’я конкретної людини чи людської  спільноти: здоров’я більше як на 50% залежить від способу та умов життя, на 20% – від навколишнього середовища, на стільки ж – від спадковості людини і майже  на 8-10% власне від самої медицини.  Тому  перед медичною галуззю та суспільством, у цілому постає першочергове завдання: повернути спосіб життя людини на користь його здоров’ю, перетворити нездоровий спосіб життя, який сьогодні, на жаль, характерний для більшості населення, на раціональний, здоровий.

 

Останнім часом на перше місце у патології людини вийшли хронічні неінфекційні захворювання. За інформацією Головного управління статистики в Харківській області про результати опитування населення нашого регіону стосовно самооцінювання стану свого здоров’я, 33,3% опитуваних вважають стан свого здоров’я добрим, 59,8% — задовільним і 6,9% — поганим. Найбільш поширеними проблемами зі здоров’ям були: артеріальна гіпертонія, хвороби серця і хребта (зокрема остеохондроз).

На стан здоров’я певним чином впливає маса тіла. Нормальну вагу мають 45,7% осіб віком від 18 років і старші, зайву вагу – 41,5%, страждають від ожиріння – 12%, вагу, нижчу за норму, мають 0,8%. Фізичною культурою хоча б 1 раз на тиждень займаються 40,7% осіб чоловічої і 29,1% жіночої статі віком від 6 років і старші.

 

Офіційний показник поширеності хвороб серед населення регіону становив у 2017 році 190729 випадків на кожні 100 тис. населення, тобто на кожного жителя припадає майже по 2 тих чи інших захворювання. Найпоширенішими є хвороби системи кровообігу, органів дихання і травлення.

 

Міжнародний досвід свідчить: якщо хронічні неінфекційні захворювання мають перевагу , треба змінювати систему охорони здоров’я.

 

В Україні минулого року було покладено початок фундаментальним змінам у галузі охорони здоров’я. З 1 січня 2018 року набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» і 2018 рік став першим роком медичної реформи. В країні запроваджено принцип вільного вибору лікаря і лікувального закладу первинного рівня медичної допомоги. Здійснено перехід на фінансування медичних послуг за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Створено Національну службу здоров’я України – центральний орган виконавчої влади, який реалізує основний принцип медичної реформи «Гроші йдуть за пацієнтом» і сплачує вартість наданих медичних послуг. Також введено в дію програму медичних гарантій, якою визначено перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплату яких візьме на себе держава за установленими Кабінетом  Міністрів України тарифами.

 

Більше 13 мільйонів українців, а в нашій області понад півмільйона, які живуть у селах, потребують кращого доступу до якісних медичних послуг, тому першочергове завдання — створити мережу медзакладів, щоб людям не доводилося долати десятки кілометрів до найближчої амбулаторії, а лікарі були зацікавлені їхати працювати в селах. Наприкінці 2017 року набув чинності Закон «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

В районах Харківської області створена мережа охорони здоров’я  первинної медичної допомоги, до складу якої входять 37 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) і 335 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ).  Протягом національної кампанії з вибору лікаря, розпочатої з 1 квітня 2018 року, станом на 04.07.2019 року 919519 жителів районів області і 992559 м. Харкова підписали декларації з лікарями загальної практики сімейної медицини, терапевтами і педіатрами. Втілюються в життя Закон України і програма з поліпшення надання медичної допомоги людям, що проживають у сільській місцевості. Цього року заплановано побудувати в Харківській області 30 амбулаторій сімейної медицини. Їх будівництво вже розпочато у кожному районі.

Спроможна мережа надання первинної медичної допомоги передбачає, що навіть якщо у вашому населеному пункті не буде кабінету лікаря чи амбулаторії, то вони будуть розташовані таким чином, що лікар за необхідності зможе швидко приїхати до пацієнта. Саме для таких випадків передбачено, що лікарі матимуть службовий транспорт.

 

Не менш важливо, щоб медична допомога була не тільки доступною, а й якісною і щоб кваліфіковані лікарі хотіли працювати у селах. Тому частина коштів буде витрачена на оснащення закладів охорони здоров’я, закупівлю сучасного обладнання. Крім того, медпрацівники у багатьох селах отримуватимуть житло безоплатно.

 

Головне бути здоровими, сильними та загартованими!