КОМПЛЕКСНА ОБЛАСНА ПРОГРАМА «ЗДОРОВ’Я СЛОБОЖАНЩИНИ» НА 2023 – 2025 РОКИ

П А С П О Р Т

комплексної обласної програми

«Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки

 

 1. Ініціаторами розроблення комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки (далі – Програма) є Харківська обласна державна (військова) адміністрація.
 2. Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми: Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Розробник Програми: Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації.
 4. Співрозробники Програми: структурні підрозділи обласної державної (військової) адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади в Харківській області, органи місцевої виконавчої влади та органи місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць області.
 5. Відповідальні виконавці Програми: Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації.
 6. Учасники та безпосередні виконавці Програми: структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації; органи місцевої виконавчої влади та органи місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць області спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Харківській області (у межах компетенції); заклади охорони здоров’я (комунальні некомерційні підприємства) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; центральні районні лікарні та центральні міські лікарні територіальних громад області, зокрема, що надають спеціалізовану медичну допомогу, міські лікарні м. Харкова та інші комунальні заклади охорони здоров’я (комунальні некомерційні підприємства).
 7. Термін реалізації Програми: 2023 – 2025 роки.
 8. Джерела фінансування Програми: кошти обласного бюджету Харківської області, кошти місцевих бюджетів (у тому числі, доведені цим бюджетам обсяги видатків субвенцій з державного бюджету), з урахуванням їхніх реальних можливостей, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством України, які залучені на виконання заходів, внесених до розділу 7 цієї Програми.
 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, становить 5 708 042,0 тис. грн, у тому числі:

у 2023 році – 1 910 214,0 тис. грн;

у 2024 році – 1 899 414,0 тис. грн;

у 2025 році – 1 898 414,0 тис. грн.

 1. Обґрунтування проблеми

Досвід розроблення та виконання впродовж останніх 14 років органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Харківської області комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» (далі – Програма) переконливо свідчить про організаційну та економічну ефективність, яку забезпечує регіональна галузева централізація окремих заходів і концентрація ресурсів, спрямованих на забезпечення доступної, якісної та безоплатної медичної допомоги членам територіальних громад усієї Харківської області в умовах поступового створення «єдиного медичного простору», ефективної взаємодії з медичними вищими навчальними закладами та установами НАМН України, із використанням їхніх діагностичних, лікувальних та кадрових можливостей, досягнення системного розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я Харківщини первинного, вторинного та третинного рівнів.

Ця Програма визначає основні напрями підвищення рівня доступності
та якості медичної допомоги громадянам – жителям Харківської області
у 2023 – 2025 роках, насамперед, для пільгового або соціально особливого контингенту, передбачає конкретні заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, медичних закладів, що надають медичну допомогу первинного рівня, а також, що знаходяться у комунальній власності окремих територіальних громад Харківської області або у їхній спільній власності.

Забезпечення подальшого підвищення доступності, якості й безоплатності медичної допомоги та медичних послуг для споживачів передбачається шляхом: планування відповідних обсягів фінансових ресурсів у межах обласного бюджету; розвитку сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації на базі високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я (некомерційних підприємств) та закладів обласного підпорядкування, за умови їхньої взаємодії із медичними вищими навчальними закладами та установами НАМН України; удосконалення медичної допомоги громадянам на первинному рівні та в закладах охорони здоров’я (некомерційних підприємствах), що  знаходяться у комунальній власності окремих територіальних громад Харківської області або у їхній спільній власності, з урахуванням суттєвих нормативних змін щодо реформування галузі та оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, у тому числі шляхом їхнього кластерного розподілу у межах госпітального округу та їхнього ліжкового фонду.

Програма враховує окремі завдання під час реалізації конкретних етапів державної політики у медичній сфері в умовах воєнної агресії російської федерації, на регіональному рівні у 2023 – 2025 бюджетних роках, а також медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру на підставі реальних можливостей бюджету галузі на зазначені бюджетні періоди, а саме:

розвиток медичної допомоги матері та дитині;

забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги, а також спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню області, у тому числі дитячому (зокрема ендокринологічної, кардіохірургічної, онкологічної медико-соціальної та ін.);

збереження та зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я;

поступове створення засад для функціонування «єдиного медичного простору» в Харківському регіоні;

інформаційне забезпечення діяльності галузі в області.

 

 1. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є реалізація основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров’я Харківської області з огляду на конкретні завдання соціально-економічного розвитку регіону в 2023 – 2025 роках та на підставі конкретних показників обласного бюджету Харківської області по галузі на відповідний період.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Забезпечення подальшого підвищення доступності та покращання якості медичної допомоги, надання безоплатних медичних послуг для споживачів передбачається проводити шляхом:

— планування відповідних обсягів фінансових ресурсів у межах обласного бюджету;

— розвитку сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації на базі високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я (некомерційних підприємств) та закладів обласного підпорядкування, за умови їхньої взаємодії із медичними навчальними закладами та установами НАМН України;

— удосконалення медичної допомоги громадянам на первинному рівні, а також у закладах охорони здоров’я (некомерційних підприємствах), що  знаходяться у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та закладах, що знаходяться у комунальній власності окремих територіальних громад Харківської області або у їхній спільній власності, з урахуванням суттєвих нормативних змін щодо реформування галузі, зокрема, її фінансування та оптимізації мережі закладів охорони здоров’я та їхнього ліжкового фонду.

Механізм виконання Програми передбачає, зокрема, реалізацію заходів щодо централізованого планування витрат на засадах програмно-цільового підходу з метою розвитку медичного обслуговування пацієнтів в умовах закладів, що надають медичну допомогу первинного рівня, спеціалізованих закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць області, високоспеціалізованих закладів та закладів обласного підпорядкування, за умови їхньої взаємодії із медичними вищими навчальними закладами та установами НАМН України на засадах поступового створення в регіоні «єдиного медичного простору».

Видатки обласного бюджету відповідно до конкретних завдань і заходів цієї Програми плануються на рівні головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів (закладів охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємств), що фінансуються з обласного бюджету), за винятком передачі фінансових ресурсів на інший рівень управління та фінансування (передача цільових субвенцій тощо).

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Завдання і заходи Програми:

 1. Розроблення, з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету на конкретний бюджетний період, системи конкретних заходів щодо розвитку окремих спеціалізованих служб, видів та профілів медичної допомоги закладів охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємств) спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, в окремих закладах охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємств) комунальної власності територіальних громад області, а також закладах первинного рівня надання медичної допомоги, з урахуванням нормативно визначених підходів держави до реформування галузі.
 2. Планування цільових видатків для досягнення мети та реалізації відповідних заходів Програми, насамперед, оснащення обласних закладів сучасним медичним обладнанням; упровадження в цих закладах новітніх технологій діагностики, лікування та реабілітації хворих, зокрема,
  в умовах воєнної агресії російської федерації, а також поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19; забезпечення доступності лікування пацієнтів високовартісними лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення, у тому числі для лікування гострих невідкладних станів та важких хронічних захворювань.
 3. Планування взаємопов’язаних і скоординованих заходів щодо подальшого розвитку та удосконалення в районах Харківської області первинної медико-санітарної допомоги; зміцнення матеріально-технічної бази окремих закладів охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємств) комунальної власності територіальних громад області.
 4. Широке висвітлення через засоби масової інформації ходу реалізації та досягнутих результатів виконання Програми.
 5. Підготовлення проєктів відповідних змін та доповнень до Програми, з урахуванням конкретних пропозицій органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Харківської області на наступні бюджетні періоди.

 

Результати реалізації Програми мають забезпечити:

 

 1. Підвищення впродовж 2023 року та наступних періодів впровадження сучасних технологій діагностики, доступності та якості лікування й реабілітації хворих, у тому числі в умовах воєнної агресії російської федерації та поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19, на базі високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я Харківської області та медичних закладів обласного значення.
 2. Зниження в 2023 році рівня дитячої смертності не менш як на 3 %
  від рівня 2022 року; зниження рівня материнської смертності не менш як
  на 1,5 % від показника 2022 року.
 3. Виконання завдань інших обласних та державних програм по галузі «Охорона здоров’я», з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету та особливостей регіональних пріоритетів.
 4. Продовження роботи щодо створення умов для ефективної взаємодії та поєднання можливостей високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я Харківської області й медичних закладів обласного значення із медичними вищими закладами професійної освіти та установами НАМН України на засадах «єдиного медичного простору».

 

 1. Обґрунтування обсягів та джерел фінансування

Реалізація Програми здійснюватиметься у три етапи: І етап – 2023 рік;
ІІ етап – 2024 рік, ІІІ етап – 2025 рік.

Обсяги фінансування Програми становлять усього 5 708 042,0 тис. грн,
у тому числі: у 2023 році – 1 910 214,0 тис. грн, у 2024 році – 1 899 414,0 тис. грн, у 2025 році – 1 898 414,0 тис. грн.

Реальні обсяги фінансування заходів та завдань Програми за рахунок коштів обласного бюджету визначаються рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням його реальних можливостей.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності щодо реалізації Програми покладається на Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації (далі – Департамент).

Департамент виступає відповідальним виконавцем Програми та щороку до 15 квітня року, наступного за звітним періодом, інформує Харківську обласну раду про результати її виконання.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює Харківська обласна рада.

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА КОМПЛЕКСНА ОБЛАСНА ПРОГРАМА «ЗДОРОВ’Я СЛОБОЖАНЩИНИ» НА 2023 – 2025 РОКИ