Про державне регулювання цін на лікарські засоби Із змінами і доповненнями, внесеними

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. N 862

Київ

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160862.html

Про державне регулювання цін на лікарські засоби

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 року N 1006
,
від 1 лютого 2017 року N 38
,
від 17 березня 2017 року N 152
,
від 27 грудня 2017 року N 1107

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Запровадити з 1 квітня 2017 р. державне регулювання цін на лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, шляхом встановлення Міністерством охорони здоров’я граничних оптово-відпускних цін. 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 р. N 38
,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152)

  1. Затвердити перелік країн, дані про ціни на лікарські засоби в яких використовуються для встановлення референтних цін, згідно з додатком.
  2. Установити:

що дія цієї постанови поширюється на зареєстровані в Україні готові лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми, а також на лікарські засоби, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3103), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я (далі — лікарські засоби);

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1107)

абзац третій пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152)

абзац четвертий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152)

що вимоги цієї постанови не поширюються на лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

абзац шостий пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. N 1006
,
абзац шостий пункту 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 р. N 38
,
виключено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152)

  1. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 р. N 1006)

  1. Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі затвердити порядокрозрахунку граничних цін на лікарські засоби.

У разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 5 відсотків за місяць або на 10 відсотків за квартал Міністерство охорони здоров’я здійснює перерахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152)

  1. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 4 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. N 862

ПЕРЕЛІК
країн, дані про ціни на лікарські засоби в яких використовуються для встановлення референтних цін

Найменування країни Найменування уповноваженого державного органу Зареєстрована ціна на лікарський засіб, іноземна валюта Періодичність оновлення даних
Республіка Польща Міністерство охорони здоров’я Республіки Польща офіційна ціна продажу, польські злоті дані затверджуються щороку та оновлюються один раз на два місяці
Словацька Республіка Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки офіційно визначена ціна, євро дані оновлюються щомісяця
Чеська Республіка Державний інститут з контролю за лікарськими засобами Чеської Республіки ціна виробника (exfactory), чеські крони дані оновлюються щодекади
Латвійська Республіка Національна служба охорони здоров’я Латвійської Республіки референтна ціна, євро дані оновлюються один раз на півроку
Угорщина Національний фонд охорони здоров’я Угорщини ціна виробника (exfactory), угорські форинти дані оновлюються щомісяця

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. N 862

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

Перелік виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 року N 1006)