Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 березня 2010 року N 261

Джерело інформації: http://document.ua/pro-vprovadzhennja-telemedicini-v-zakladah-ohoroni-zdorovja-doc21725.html

Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я

З метою виконання плану заходів щодо реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між Представництвом ООН в Україні, Міністерством охорони здоров’я України та компанією МТС, затверджених наказом МОЗ України від 16.11.2009 N 839, та з метою впровадження і розвитку телемедицини, як засобу доступності до якісної медичної допомоги населенню України, наказую:

 1. Затвердити:

1.1. Примірне Положення про телемедичний центр закладу охорони здоров’я, що додається;

1.2. Примірне Положення про взаємодію телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я, що додається.

 1. Рекомендувати здійснення взаємодії телемедичних центрів на підставі договорів.
 2. Директору Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Слабкому Г. О. та головному лікарю Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України Осташку В. Г. забезпечити:

3.1. Моніторинг та заслуховування на апаратних нарадах у Міністра питання впровадження телемедицини;

3.2. Науково-методичний супровід та організаційне сприяння щодо створення телемедичних центрів.

 1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

4.1. Доведення наказу до закладів охорони здоров’я;

4.2. Визначення відповідальної особи за впровадження телемедицини та вжиття заходів щодо створення телемедичних центрів і забезпечити їх діяльність;

4.3. Контроль за діяльністю телемедичних центрів;

4.4. Щороку до 1 лютого подання до Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України інформації з питань впровадження телемедицини та пропозиції щодо її подальшого розвитку.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Лазоришинця В. В.

 

Міністр З. М. Митник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
26.03.2010 N 261

Примірне положення про взаємодію телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірне Положення визначає механізм взаємодії телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я щодо впровадження і здійснення телемедичного консультування, телемоніторингу, телеметрії, систем домашнього телеконсультування з метою розширення можливостей та підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу.

1.2. Телемедичні центри у складі закладів охорони здоров’я (далі — ТМЦ) забезпечують виконання покладених на них функцій з метою надання якісної, своєчасної медичної допомоги з використанням телемедичних технологій.

1.3. Координаційним центром взаємодії ТМЦ є Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ України (далі — ДКНПЦТМ).

1.4. Науково-методичний супровід впровадження та здійснення телемедичного консультування, телемоніторингу, телеметрії, систем домашньої (індивідуальної) телемедицини здійснює Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України.

1.5. Суб’єктами взаємодії є ТМЦ, ДКНПЦТМ, а також заклади охорони здоров’я усіх форм власності.

1.6. Взаємодія між ТМЦ, ДКНПЦТМ, а також закладами охорони здоров’я усіх форм власності здійснюється на основі договорів, регулюється з урахуванням цього Положення.

1.7. Суб’єкти взаємодії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, цим Положенням.

1.8. Визначення термінів:

1.8.1. Телемедицина — метод надання послуг з медичного обслуговування там, де відстань є критичним фактором. Надання послуг здійснюється представниками усіх медичних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій після отримання інформації, необхідної для діагностики, лікування та профілактики захворювання.

1.8.2. Телемедична консультація — процес обговорення клінічного випадку за допомогою захищених телекомунікацій та інших комп’ютерно-інформаційних, програмно-апаратних засобів з метою прийняття лікарем найбільш оптимального та своєчасного клінічного рішення.

1.8.3. Телемоніторинг — процес одноразового або подовженого обстеження пацієнта з використанням електронних діагностичних приладів у режимі реального часу або періодичною передачею даних консультанту з метою накопичення, аналізу медичної інформації щодо фізіологічних функції та здійснення відповідних дій з надання медичної допомоги.

1.8.4. Телеметрія — сукупність технологій, що дозволяють проводити дистанційне вимірювання, збір і передачу інформації про показники діяльності (фізіологічні функції) організму пацієнта.

1.8.5. Домашнє телеконсультування — процес постійного спостереження за станом здоров’я окремого пацієнта, родини або невеликого колективу, який включає періодичні сеанси телемоніторингу, телемедичного консультування.

 1. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ

Основні принципи взаємодії:

2.1. Сприяння підвищенню якості медичної допомоги, оптимізація процесів організації та управління охороною здоров’я шляхом впровадження телемедицини в систему охорони здоров’я.

2.2. Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення доступності медичної допомоги населенню України.

2.3. Формування системних підходів до впровадження і використання телемедичних технологій в системі охорони здоров’я, забезпечення безпеки телемедичних процедур, збереження цілісності та конфіденційності інформації про стан здоров’я пацієнта.

2.4. Реалізація принципу єдиного медичного інформаційного простору.

2.5. Єдині підходи і критерії при застосуванні та оцінюванні ефективності телемедичних технологій в охороні здоров’я, визначенні можливостей використання та подальшого розвитку телемедицини.

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ

3.1. Впровадження та здійснення телемедичного консультування, дистанційного навчання, телемоніторингу, домашнього телеконсультування, дистанційного маніпулювання з метою розширення можливостей та підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу.

3.2. Застосування телемедицини для забезпечення лікувально-діагностичних, скрінінгових, навчальних, наукових та інших цілей.

3.3. Допомога суб’єктам організації і надання телемедичних послуг у проведенні консультативної медичної допомоги, вирішенні організаційних, навчально-методичних та наукових питань.

3.4. Залучення та інтеграція різних методик та засобів телемедицини до процесу надання медичної допомоги.

3.5. Участь у розробці та впровадженні галузевих та національних стандартів, гармонізації міжнародних стандартів використання телемедичних технологій в охороні здоров’я України.

3.6. Сприяння організації підвищення кваліфікації медперсоналу щодо безперервної медичної освіти шляхом дистанційного та електронного навчання, телемедичного консультування тощо.

3.7. Організація заходів щодо безпеки даних та захисту від несанкціонованого втручання підчас телемедичного консультування.

3.8. Обмін науковою медичною інформацією між суб’єктами взаємодії та закордонними установами і закладами, що використовують у своїй діяльності телемедичні технології.

 1. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ

4.1. Організація і проведення телемедичних консультацій здійснюється за наступною процедурою.

4.1.1. Попереднє узгодження умов проведення консультації

Допускається попереднє узгодження умов проведення консультації між відповідальним представником телемедичного центру (далі — Замовник) і ДКНПЦТМ (далі — Координатора) або представником закладу, що проводить консультування (далі — Виконавець) з використанням телефону, факсу або e-mail. Результати цих обговорень не носять офіційний характер і не накладають взаємних зобов’язань на Сторони;

4.1.2. Подача запиту на телемедичну консультацію

Запит на телемедичну консультацію подається у вигляді Заявки на проведення телемедичної консультації (Додаток 1), до якої додається опис клінічного випадку у електронній формі. Електронна форма клінічного випадку формується Замовником у відповідності із Примірною структурою опису клінічного випадку, що направляється в запиті для проведення телемедичної консультації (Додаток 2). Запит на телемедичну консультацію подається по електронній пошті або через спеціалізований телемедичний інтернет-портал, або на електронному носії особисто Координатору чи Виконавцю.

Примітки:

— Структура та склад результатів медичних досліджень повинні відповідати прийнятим медичним стандартам (нормам)

— Питання, на які необхідно відповісти в ході консультації, повинні носити конкретний і однозначний характер.

4.1.3. Аналіз запиту на телемедичну консультацію

Координатор проводить оцінку якості переданих матеріалів.

У випадку відсутності претензій по якості і цілісності переданих даних направляє Замовникові підтвердження про прийом клінічного випадку на консультацію. Запит вважається прийнятим до виконання з моменту відправлення підтвердження про прийняття запиту.

У випадку неможливості організації консультації через погану якість переданих матеріалів Координатор направляє Замовникові мотивоване повідомлення про відмову з вказівкою необхідних доопрацювань, завіряючи його у керівника.

4.1.4. Підготовка консультування

Координатор передає матеріали до відповідного закладу, що проводить консультування. За згодою Замовника Координатор при наявності відповідних консультантів також може виступати у ролі Виконавця.

При неможливості проведення консультації конкретним консультантом Координатор за узгодженням із Замовником припиняє виконання запиту, або погоджує з Замовником проведення консультації у іншого спеціаліста.

При відсутності у запиті вимоги про організацію консультації конкретним консультантом Координатор самостійно визначає Виконавця, або конкретного консультанта в залежності від вимоги до його кваліфікації. Консультант — лікар-спеціаліст або група спеціалістів консультативного закладу, що розглядають клінічний випадок.

За погодженням із Замовником запит може бути направлений кільком Виконавцям. У цьому випадку кожна з консультацій, проведених у декількох центрах, вважається самостійною.

4.1.5. Консультування

Після одержання запиту Виконавець передає матеріали про клінічний випадок відповідному консультанту і забезпечує контроль за своєчасністю і якістю проведення консультації.

Консультант проводить розгляд матеріалів клінічного випадку, готує свій висновок (відповіді на поставлені в запиті питання) на паперових носіях та у електронній формі. Виконавець може проводити оцінку висновку на повноту і відповідність поставленим питанням і, у випадку позитивного рішення, передає висновок Координатору.

Електронна форма висновку завіряється (за технологічною готовністю) електронним цифровим підписом, а традиційна форма — підписами спеціаліста, що проводив консультування та відповідальною особою від Виконавця;

4.1.6. Завершення консультації

Після одержання висновку від Виконавця Координатор проводить повторну оцінку висновку на його відповідність поставленим питанням і передає електронну форму висновку Замовникові.

Замовник після одержання висновку повинний підтвердити виконання запиту, направивши Координатору відповідне повідомлення. При відсутності повідомлення в термін більш двох робочих днів запит вважається виконаним і претензії по ньому не приймаються. При потребі та за згодою сторін телеконсультація може проводитись у режимі реального часу, шляхом організації телеконференції.

4.2. Показаннями для організації та проведення телемедичного консультування є:

4.2.1. Визначення (підтвердження) діагнозу.

4.2.2. Визначення (підтвердження) тактики лікування.

4.2.3. Необхідність діагностики й визначення тактики лікування рідкісних, важких або захворювань з атиповим перебігом.

4.2.4. Визначення методів профілактики ускладнень.

4.2.5. Необхідність виконання нового та/або рідкісного виду оперативного (лікувального або діагностичного) втручання, процедури тощо.

4.2.6. Відсутність відповідного спеціаліста в даній або суміжній медичній галузі або відсутність достатнього клінічного досвіду для діагностики або лікування захворювання.

4.2.7. Сумніви пацієнта у вірності поставленого або не поставленого діагнозу, рекомендованого або не рекомендованого лікування і його результатів.

4.2.8. Можливість зниження економіко-фінансових витрат на діагностику і лікування пацієнта без шкоди для їхньої якості та ефективності.

4.2.9. Пошук і визначення найкращої медичної установи для невідкладного чи планового лікування даного пацієнта, узгодження умов і термінів госпіталізації.

4.2.10. Надання медичної допомоги при значному віддаленні пацієнта від медичних центрів (авіапереліт, мореплавання, гірські райони, бойові умови тощо), неможливість подолання географічної відстані між медичним працівником і пацієнтом, або географічна віддаленість окремих спеціалістів, яких необхідно відвідати пацієнтові під час обстеження.

4.2.11. Пошук альтернативних шляхів рішення клінічного завдання.

4.2.12. Отримання додаткових знань та умінь з даної клінічної проблеми.

4.3. Вимоги законодавства та деонтологічні рекомендації при телемедичному консультуванні.

4.3.1. Дотримання вимог законодавства щодо надання медичної допомоги пацієнту за його згодою, а також забезпечення пацієнту права на таємницю про стан свого здоров’я:

4.3.2. Дотримання принципів професійної етики і комплексу моральних вимог до осіб, що практикують із застосуванням телемедицини.

4.4. Порядок роботи з обліковою документацією.

4.4.1. Порядок роботи з обліковою документацією регламентується нормативними документами МОЗ України та Державного комітету статистики України.

4.4.2. Рекомендований перелік документації для проведення телемедичних консультацій:

— виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (Ф-027/о);

— заявка на проведення телемедичної консультації (Додаток 1);

— журнал реєстрації телемедичних консультацій (Додаток 3);

— висновок консультанта (Додаток 4).

4.5. Планування роботи

4.5.1. ДКНПЦТМ розробляє та затверджує в МОЗ України річний план заходів (далі — річний план), а також надає звіт про його виконання до МОЗ України. У річному плані визначається перелік заходів, що повинні бути виконані, строки та відповідальні за їх виконання.

4.5.2. ТМЦ провадять свою діяльність згідно із власними річними планами та звітують два рази на рік про свою діяльність до ДКНПЦТМ. Моніторинг виконання заходів проводиться два рази на рік Українським інститутом стратегічних досліджень МОЗ України та ДКНПЦТМ.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За порушення вимог законодавства з питань охорони здоров’я, Законів України «Про телекомунікації», «Про інформацію» та інших законодавчих актів наступає відповідальність у порядку, встановленому законом.

 

Директор Українського
інституту стратегічних
досліджень МОЗ України

Г. О. Слабкий

 

Додаток 1
до п. 4.3.2 Примірного положення про взаємодію телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я

ЗАЯВКА N ______від «___»
НА ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

1. Заявка направляється в ____ центр телемедицини
(найменування медичної установи)

2. Пацієнт (Код):

3. Стать: ч/ж

4. Місце проживання (підкреслити потрібне): область, місто, село

5. Діагноз при направленні:

6. Ціль консультації (підкреслити потрібне): діагностика захворювання, уточнення діагнозу й лікування, консультація щодо курації хворого, можливість госпіталізації, інше — вказати

7. Вид консультації (підкреслити потрібне: первинна/повторна, планова/екстренна)

8. Спосіб зв’язку: ISDN ________ TCP/IP ___ електронна пошта _________

9. Консультація проводиться (підкреслити потрібне):

— лікарем,

— лікарем у присутності хворого/особи, що діє в його інтересах,

— інше (вказати)

10. Вимоги до консультанта: П. І. Б. спеціалізація вчений ступінь

11. Перелік медичних документів і проведених досліджень, що додаються:

12. Опис клінічного випадку та питання до консультанта:

13. Бажана дата проведення консультації:                 час:

14. П. І. Б. відповідальної особи, що передали заявку

15. П. І. Б. лікаря

16. Найменування, адреса й тел. лікувальної установи

17. Примітки

Службова інформація ТМЦ

18. Дата прийому заявки __.__.____ в__.__ Вх. N заявки

19. Співробітник ТМЦ (П. І. Б., підпис)

20. Диспетчер (П. І. Б., підпис) отримав заявку __.__.____ в__.__

21. Відомості про можливість виконання заявки (підкреслити потрібне):

так/немає

22. Запланований консультант:

П. І. Б.  

посада вч. ступінь підрозділ:
23. Дата проведення консультації:

24. Примітки:

 

Додаток 2
до п. 4.3.2 Примірного положення про взаємодію телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я

Примірна структура опису клінічного випадку, що направляється в запиті для проведення телемедичної консультації

Опис клінічного випадку повинен містити у собі наступні відомості:

 1. Загальні відомості про пацієнта:

— Вік

— Стать

— Місце проживання (область, місто, село)

 1. Стан пацієнта:

— Скарги

— Анамнез захворювання

— Анамнез життя

— Сімейний анамнез

 1. Опис органів і систем (серцево-судинна, нервова, опорно-рухова, шлунково-кишкова, урогенітальна тощо)
 2. Дані фізикального обстеження (пульс, зріст, вага, температура, артеріальний тиск, частота дихання тощо)
 3. Додаткові відомості про пацієнта (алергоанамнез, соціальні захворювання, примітки)
 4. Дані загальних методів обстеження (результати лабораторних досліджень, ЭКГ тощо)
 5. Результати (медичні зображення у електронній формі) та висновки, отримані під час проведення діагностичних досліджень (рентгенографія, МРТ тощо)
 6. Дані спеціальних методів дослідження
 7. Діагноз
 8. Одержуване лікування на момент консультації
 9. Список приєднаних файлів з результатами клінічних і лабораторних досліджень, медичних зображень

Примітка: для формування текстової частини клінічного випадку повинен використовуватися Microsoft Word у разі відсутності спеціального програмного забезпечення ведення електронних медичних записів.

 

Додаток 3
до п. 4.6.2 Примірного положення про взаємодію телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я

Журнал реєстрації телемедичних консультацій

N п/п Дата звернення Заклад, що направив Попередній діагноз Номер заявки на консультацію Консультант Висновок консультанта Дата проведення консультації Примітки
                 
                 

 

Додаток 4
до п. 4.6.2 Примірного положення про взаємодію телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я

(ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ)

Назва підрозділу, що проводить телемедичне консультування

Реквізити закладу (адреса, телефон, факс тощо)

e-mail:

ВИСНОВОК КОНСУЛЬТАНТА

Дата: Час:   
Спосіб зв’язку: ISDN TCP/IP електронна пошта
Пацієнт (Код):    
Консультант:
П. І. Б.
посада
вч. ступінь
підрозділ
 

тел.

 

Результат консультації:

(Відповіді на питання, згадані в запиті на проведення консультації (залежно від суті питань):

 • можливий діагноз із вказівкою необхідних заходів для проведення диференційної діагностики з алгоритмами діагностичного пошуку;
 • діагноз із обґрунтуванням або обґрунтування причин, за яких діагноз сформулювати неможливо;
 • необхідні додаткові діагностичні заходи та ціль їхнього проведення;
 • детальні рекомендації з лікування (реабілітації, профілактики тощо). Для медикаментозного лікування — рекомендації щодо препаратів, дозувань, схем, тривалості курсів терапії. Для оперативного лікування — назва операції, що рекомендується, пропонована медична установа, де можливо провести лікування. При неможливості однозначних рекомендацій щодо лікування — альтернативні варіанти;
 • додаткові відомості, які консультант вважає за необхідне відобразити у висновку. Зауваження щодо повноти та якості наданих матеріалів;
 • відповіді на інші, поставлені перед консультантом питання.

Дата заповнення «___»

Підпис консультанта:

Примітки:

На електронній формі висновку — електронно-цифровий підпис консультанта медичної установи, яка здійснює консультацію (за технологічною готовністю). На оригіналі висновку — штамп і печатка медичної установи, яка здійснює консультацію.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
26.03.2010 N 261

Примірне положення
про телемедичний центр закладу охорони здоров’я

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Телемедичний центр (далі — ТМЦ) створюється на базі багатопрофільних обласних, міських та районних лікувально-профілактичних закладів, клінік науково-дослідних інститутів і є їх структурним підрозділом.

1.2. ТМЦ очолює лікар-спеціаліст. Персонал ТМЦ складається з лікарів, середнього медичного персоналу, спеціалістів-немедиків та іншого персоналу.

1.3. ТМЦ залучає до телемедичних процедур (зокрема, телемедичних консультацій) кваліфікованих спеціалістів закладів охорони здоров’я, а також працівників вищих медичних навчальних закладів II — IV рівня акредитації та післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів.

1.4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення ТМЦ здійснюється за рахунок закладу, на базі якого ТМЦ створено.

1.5. У своїй роботі керується чинним законодавством про охорону здоров’я, про інформацію, про працю та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію телемедичної допомоги, захист інформації в автоматизованих системах, вимоги до електронного документообігу та електронно-цифрового підпису.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТМЦ

Основними завданнями ТМЦ є:

2.1. Проведення телемедичних процедур з лікувально-діагностичних та профілактичних цілей для пацієнтів лікувально-профілактичного закладу, на базі якого створено ТМЦ, а також — у межах контрольованої адміністративної території.

2.2. Опрацювання результатів телемедичних процедур з метою отримання у мінімальні терміни найбільш повної та достовірної медичної інформації для діагностики та визначення схеми лікування.

2.3. Розробка та впровадження у практику економічно обґрунтованих, високоефективних методів використання телемедицини, у тому числі госпрозрахункових.

2.4. Здійснення консультативної допомоги спеціалістам клінічних підрозділів з питань телемедичної діяльності.

2.5. Впровадження та розвиток телемедичного консультування, дистанційного навчання, телемоніторингу, домашньої телемедицини, дистанційних заходів з метою розширення можливостей та підвищення рівня лікувально-діагностичного процесу.

2.6. Забезпечення безпеки телемедичних процедур для пацієнтів, дотримання умов цілісності та конфіденційності інформації про стан здоров’я пацієнта.

2.7. Організація раціонального та ефективного використання високовартісної телемедичної техніки та матеріалів.

2.8. Участь у підвищенні кваліфікації персоналу.

2.9. Підготовка статистичних звітів з питань телемедичної діяльності.

 1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТМЦ

ТМЦ з метою реалізації покладених на нього завдань здійснює такі основні функції:

3.1. Бере участь у розробці єдиних підходів у використанні телемедичних технологій для ефективної діяльності системи охорони здоров’я.

3.2. Забезпечує проведення сеансів телемедичного зв’язку консультативного, навчального та організаційного характеру.

3.3. Співпрацює з закладами та органами охорони здоров’я в інтересах розвитку телемедичної мережі в Україні і допомоги громадянам і організаціям у наданні телеконсультацій.

3.4. Забезпечує підготовку необхідних матеріалів для надання консультативної допомоги.

3.5. Готує і представляє у встановленому порядку звіти про роботу ТМЦ керівнику закладу, на базі якого він створений, Державному клінічному науково-практичному центру телемедицины МОЗ України (далі — ДКНПЦТМ).

3.6. Здійснює експлуатацію технічних і програмних засобів телемедицини.

3.7. Організує проведення технічного обслуговування засобів відеозв’язку й іншого устаткування, що входить у комплекс технічного оснащення — рекомендованого табелю спеціального оснащення телемедичного центру, що додається.

3.8. Укладає договори про спільну діяльність з ДКНПЦТМ та іншими ТМЦ.

 1. ПРАВА ТМЦ

ТМЦ має право:

4.1. Планувати та реалізовувати свою діяльність в межах існуючих повноважень, наданих йому Статутом закладу, на базі якого він створений та Положенням про ТМЦ.

4.2. Надавати консультативну, методичну допомогу підрозділам закладу, на базі якого створено ТМЦ, іншим лікувально-профілактичним закладам щодо організації телемедичного консультування.

4.3. Проводити на базі закладу методичні і організаційні заходи, пов’язані з функціонуванням ТМЦ.

4.4. Брати участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань, пов’язаних із функціонуванням і удосконалюванням телемедичних систем.

4.5. Сприяти підвищенню кваліфікації працівників ТМЦ з питань телемедицини.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТМЦ

ТМЦ несе відповідальність за:

5.1. Виконання у встановлений термін робіт із введення в експлуатацію телемедичних систем, забезпечення їхнього функціонування і своєчасного ремонту технічних засобів.

5.2. Своєчасне і якісне виконання планових завдань з телемедичного обслуговування закладу, на базі якого створено ТМЦ.

5.3. Дотримання принципів професійної етики і комплексу моральних вимог до осіб, що практикують із застосуванням телемедицини, а також принципів конфіденційності й анонімності щодо інформації про стан здоров’я пацієнта.

5.4. Дотримання вимог законодавства про працю, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку працівників закладу, на базі якого створено ТМЦ.

5.5. Дотримання правил техніки безпеки і охорони праці.

 1. ФІНАНСУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ

6.1. Основним джерелом фінансування ТМЦ є асигнування з бюджету в межах кошторису закладу, на базі якого створено ТМЦ.

6.2. Перелік посад ТМЦ установлюється відповідно до чинного законодавства

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ТМЦ

7.1. Реорганізація та ліквідація ТМЦ здійснюється за наказом керівника закладу, на базі якого створено ТМЦ в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Директор Українського
інституту стратегічних
досліджень МОЗ України

Т. О. Слабкий

 

Додаток 1
до Примірного положення про телемедичний центр закладу охорони здоров’я

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТАБЕЛЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ ТЕЛЕМЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ

N п/п Назва обладнання Кількість одиниць
1 Комп’ютер персональний (звукова плата, мережева плата, динаміки, мікрофон) з монітором 2
2 Сервер (у випадку існування мережі у ЛПЗ сервера не потрібно) 1
3 Веб-камера 2
4 Фотокамера цифрова 1
5 Блок безперебійного живлення 2
6 Сканер планшетний 1
7 Принтер лазерний 1
8 Система відеоконференцзв’язку разом із відеокамерою, мікрофоном, пультом ДУ 1
9 РК-телевізор 32″ — 42″ 1
10 Система для телеметрії 1
11 Телефон-факс 1
12 Модем (роутер, файервол) 1
13 Стіл комп’ютерний 2
14 ПЗ/Операційна система 2
15 ПЗ/Офіс 2
16 ПЗ/Прикладне для телемедицини 1
17 ПЗ/Антивірус 2
18 Канал Інтернет (не менше 2 Mbit/c, синхронний) 1
19 Телефонне з’єднання (стаціонарне) 1