Створення і розвиток симуляційних центрів є невіддільною складовою забезпечення якісної підготовки медичних кадрів – Ірина Микичак

Міністерство охорони здоров’я України впроваджує у закладах вищої освіти механізму кардинального покращення якості медичної освіти завдяки модернізації та впровадженню програми базових клінічних навичок відповідно до стандартів Всесвітньої федерації медичної освіти та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для цього реалізується проєкт «Симуляційне навчання в медичній освіті для підвищення безпеки та якості обслуговування пацієнтів» 

“Створення і розвиток симуляційних центрів є невіддільною складовою забезпечення якісної підготовки медичних кадрів. Тому проєкт є важливим кроком у напрямі підвищення якості медосвіти. Симуляційні центри є необхідними для обов’язкового іспиту ОСП(К)І та для розвитку післядипломної освіти лікарів”, – пояснює заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Донором проєкту є Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейського Союзу. Реалізується проєкт Тбіліською медичною академією ім. Петре Шотадзе, Буковинським державним медичним університетом, Тернопільським національним медичним університетом імені І. Я. Горбачевського  

Напрацювання проєкту будуть втілені у нормативно-правових актах із розвитку симуляційних центрів, їх матеріально-технічної бази, підготовки компетентних інструкторів і методик навчання.

Джерело інформації: 25 жовтня 2021, https://moz.gov.ua/article/news/stvorennja-i-rozvitok-simuljacijnih-centriv-e-neviddilnoju-skladovoju-zabezpechennja-jakisnoi-pidgotovki-medichnih-kadriv-–-irina-mikichak