14 червня 2019 року – Всесвітній день донора крові

День донора

Всесвітній день донора крові відзначається щороку 14 червня згідно  рішення  58-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (2005 р.) в Женеві. Ініціаторами його проведення виступають міжнародні організації – Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародна федерація Червоного хреста та Червоного півмісяця, Міжнародна федерація організацій донорів крові і Міжнародне товариство по переливанню крові, які закликають людей до добровільної та безкоштовної здачі крові.

В цей день ми висловлюємо подяку людям, які добровільно і безоплатно здають кров, необхідну для порятунку людського життя, і підвищуємо обізнаність про необхідність регулярного донорства крові для того, щоб забезпечити всім особам і громадам своєчасний доступ до прийнятних за вартістю поставок безпечної крові і її компонентів гарантованої якості, що є невід’ємною частиною загального охоплення послугами охорони здоров’я і одним з ключових моментів ефективної системи охорони здоров’я.

Переливання компонентів та препаратів крові щорічно сприяє порятунку мільйонів людських життів. Завдяки переливанню можна продовжити й зробити більш якісним життя пацієнтів, що страждають від загрозливих для життя станів, а також підтримувати складні медичні та хірургічні втручання. Переливання компонентів та препаратів крові необхідно також для збереження здоров’я матері і дитини та під час антропогенних і стихійних лих.

Сьогодні лише в 62 країнах національні запаси продуктів крові засновані майже на 100-відсотковому добровільному безоплатному донорстві крові, а 40 країн досі залежать від родинних донорів і навіть від платних донорів.

 

 

Кампанія цього року ставить перед собою наступні цілі:

•              привітати і подякувати донорів крові і закликати тих, хто ще на здавав свою кров, стати донорами крові;•              привернути увагу до необхідності забезпечити орієнтоване на результат цілорічне донорство крові для підтримки належних запасів крові і досягнення загального і своєчасного доступу до безпечного переливання крові;•              загострити увагу на тому, що охорона здоров’я донорів і якість обслуговування донорів є найважливішими факторами зміцнення їх прихильності і готовності регулярно здавати кров;•              продемонструвати необхідність забезпечення загального доступу до безпечного переливання крові і провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо значення безпечного переливання крові для надання ефективних послуг охорони здоров’я і досягнення загального охоплення послугами охорони здоров’я;•              заручитися підтримкою з боку урядів і партнерів з розвитку на національному, регіональному та глобальному рівнях з тим, щоб забезпечити вкладення коштів в національні програми по крові, зміцнити їх і забезпечити їх стійкість.  У цьому році темою кампанії стали донорство крові та забезпечення загального доступу до безпечного переливання крові в якості складової частини загального охоплення послугами охорони здоров’я.  Ми вирішили провести її під девізом «Безпечна кров для всіх», щоб підвищити усвідомлення загальної потреби в наявності безпечної крові для надання медичної допомоги, а також підкреслити, що добровільне донорство крові має вирішальне значення для досягнення загального охоплення послугами охорони здоров’я.  Тема кампанії містить наполегливий заклик до того, щоб все більше число людей у ​​всьому світі ставали донорами і регулярно здавали кров, оскільки це є запорукою забезпечення стабільних національних поставок крові в достатньому обсязі для всіх пацієнтів, яким показано переливання крові.День донора і тема донорства також втілюють у собі заклик до всіх урядів, національних органів охорони здоров’я та національним службам крові надати необхідні ресурси і створити відповідні системи і інфраструктуру для розширення масштабів збору крові у добровільних донорів, регулярно і безоплатно здають кров;  забезпечити якісне обслуговування донорів;  заохочувати і здійснювати належне використання крові в клінічній практиці, а також створити системи контролю та нагляду в рамках всієї системи переливання крові. Організатором заходів з нагоди Всесвітнього дня донора крові 2019 року є Руанда.  Це глобальний захід буде проведено в Кігалі, Руанда, 14 червня 2019 року.

Достатня кількість безпечної донорської крові та її компонентів – пріоритет діяльності МОЗ України.

За оцінками фахівців, на сучасному етапі за обсягами заготівлі відсутній дефіцит донорської крові та її компонентів, гірше ситуація складається із показниками якості та біологічної безпеки, в першу чергу інфекційною безпекою.

В Україні слід звернути увагу на раціональне та контрольоване трансфузіологічне забезпечення. Одночасно із достатніми, а часом і надмірними запасами крові та її компонентів спостерігаємо непоодинокі повідомлення про необхідність донорської підтримки тих чи інших пацієнтів. Така ситуація складається внаслідок недостатнього володіння навичками формування достатніх запасів та ефективного управліннями ними у самих закладах охорони здоров’я.

 

Серед нагальних проблем, які потребують найшвидшого вирішення є:

 • відсутність сформованої національної системи крові;
 • не в повній мірі впроваджено принцип добровільного безоплатного донорства крові та її компонентів, що є важливою засадою функціонування служб крові у світі та одним з елементів інфекційної безпеки: відповідно до чинного закону вУкраїні, донор має право вимагати плату за кроводавання;
 • відсутність Національного реєстру донорів крові та її компонентів і загальнодержавної автоматизованої системи управління інформацією в службі крові, як важливих елементів інфекційної безпеки;
 • не забезпечене надійне (автоматизоване) тестування на інфекції, що передаються з кров’ю;
 • не в повній мірі впроваджені методи вірус-інактивації компонентів крові;
 • відсутнє належне управління та фінансування спеціалізованих установ і закладів переливання крові, що здійснюють взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської крові, її компонентів та препаратів;
 • відсутні стандарти обґрунтованого та належного застосування компонентів і препаратів крові та менеджменту пацієнта в закладах охорони здоров’я.

Відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом наша держава зобов’язана поступово наблизити своє законодавство та практику до принципів ЄС, зокрема у сфері служб крові.

Особливу увагу має питання впровадження національного реєстру донорів крові та осіб, відсторонених від донорства. Для створення такого реєстру Міністерство планує заручитися підтримкою АМАОЗ в Україні.

Сьогодні на Харківщині 91% запасів крові забезпечуються завдяки добровільним безоплатним донорам. Пріоритетним напрямком розвитку служби крові Харківської області є забезпечення закладів охорони здоров’я якісними, безпечними продуктами крові.

Цьому питанню Харківська обласна державна адміністрація (ХОДА) і Департамент охорони здоров’я ХОДА приділяють значну увагу.

У Харківському регіоні функціонують: обласний Центр служби крові (ХОЦСК),
16 відділень трансфузіології: 10 — в районах області та 6 в м. Харків, 2 із яких підпорядковані Національній академії медичних наук України, 1 —  Міністерству інфраструктури України.

Вимогою часу є адаптація служби крові до європейського рівня. Україна, ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, підтвердила свої наміри щодо виконання вимог цієї угоди в галузі доступності, безпеки та якості донорської крові та її продуктів. До Координаційної робочою групи експертів з питань розвитку служби крові України входять провідні фахівці КЗОЗ ХОЦСК, які приймають активну участь у підготовці нових законодавчих та нормативних документів, що відповідають вимогам ВООЗ та сучасним виробничим потребам.

КЗОЗ ХОЦСК є центральною, спеціалізованою установою, що здійснює заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компоненті і виготовлених з них препаратів. Постійний аналіз використання компонентів і препаратів донорської крові, визначення потреб лікувальних закладів та повноти їх забезпечення становить невід’ємну частину роботи служби крові. Ці підходи дозволяють спрогнозувати і спланувати раціональну заготівлю крові, а також сформувати запаси еритроцитовмісних середовищ, готових до видачі, контролювати запаси плазми, у т.ч. утримання стратегічних запасів на випадок надзвичайних станів.

 

КЗОЗ ХОЦСК має сучасну, оснащену обладнанням європейського рівня операційну залу для забору крові. За Європейськими стандартами проведення скринінгу крові та її компонентів проводиться методом хемілюмінісцентного аналізу. У практику роботи лабораторії Харківського обласного центру служби крові цей метод впроваджено для обстеження донорської крові на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій і виконується на аналізаторах закритого типу ARCHITECT і2000sr. Введення в роботу хемілюмінесцентних аналізаторів дозволило підвищити рівень інфекційної безпеки компонентів та препаратів донорської крові та надало можливість централізовано обстежувати донорську кров, заготовлену у відділеннях трансфузіології міста і області.

Придбаний в рамках обласної програми «Здоров`я Слобожанщини» апарат для автоматичного цитаферезу дозволяє заготовляти високоякісний компонент крові — «Тромбоцити». Переливання тромбоцитів, заготовлених на сепараторах клітин крові «Амикус» та «Трима», дозволяє отримати більш виражений та тривалий клінічний ефект при корекції тромбоцитопенії, в першу чергу в онкологічній та гематологічній практиці, а також проводити агресивні види хіміо- і променевої терапії, пересадку кісткового мозку.

Велика увага приділяється питанню удосконалення автоматизованої системи управління служби крові (АІС), як передумови для розвитку єдиної загальнодержавної системи служби крові України.

 

З метою забезпечення населення інфекційно безпечними компонентами та препаратами крові перевага надається донорству та заготівлі крові або її компонентів від активних кадрових донорів. В порівнянні з 2018 роком відсоток активних кадрових донорів від загальної кількості збільшився на 0,8%. Показник донацій від активних кадрових донорів у 2019 році склав 48,4 % і щорічно зростає

Донори, які здали 40 максимально допустимих разових доз крові або 60 максимально допустимих разових доз плазми, отримують звання «Почесний донор України», їм видається відповідне посвідчення та нагрудний знак «Почесний донор України». Донори, які безкоштовно здали кров або її компоненти 100 разів і більше,

відзначаються державними нагородами. За історію донорського руху незалежної України майже 50 тис. українців отримали звання «Почесний донор України», а 16 визнано гідними високого звання «Заслужений донор України».

Статус «Почесний донор України» у Харківській області за часи незалежності отримали 3195 осіб, з яких – 124 у 2018 році.

Сьогодні проблемам донорства крові в нашій країні приділяється увага на самому високому рівні.

До донорства приходять по-різному. Одні здають кров для близької людини, яка опинилася в критичній ситуації. Інші вирішили зробити чергову добру справу. Треті приходять на станцію переливання крові з друзями «за компанію», ще не усвідомлюючи, що, може, саме їх кров врятує життя хворої людини.

 

З нагоди Всесвітнього Дня донора ХАРКІВСЬКИМ ОБЛАСНИМ ЦЕНТРОМ СЛУЖБИ КРОВІ передбачені такі заходи:

 • Розміщення прес-релізу на сайті ХОЦСК щодо проведення Всесвітнього Дня донора.
 • Привітання та вручення посвідчень «Почесний донор України» донорам

м. Харкова та області.

 • Нагородження кадрових та Почесних донорів ХОЦСК грамотами , подяками та подарунками.
 • Організація виставки дитячих малюнків «Здай кров заради життя» та наочної агітації з питань донорства.
 • Виступи фахівців в регіональних ЗМІ з метою підвищення громадської обізнаності щодо необхідності розвитку добровільного безоплатного донорства.

Слід пам`ятати, що не кожна людина може стати донором. Перш ніж приймати кров, людину перевіряють на наявність захворювань. Найбільш безпечними донорами вважаються люди, які здають кров на регулярній основі.
Донором може стати здорова людина, якій виповнилося 18 років. При цьому він повинен важити не менше 50 кілограмів і мати тиск не вище 170 на 100 та не нижче 90 на 60 мм рт.ст.

Одна доза донорської крові становить 450 грамів, таку кількість крові організм здатний відновити дуже швидко. За дослідженнями вчених, давання крові навіть корисно, тому що стимулює роботу ендокринної та імунної системи організму.
Медики давно помітили, що люди, які регулярно здають кров, не хворіють на грип та застуду, рідше страждають онко- та серцево-судинними захворюваннями, а також психічними розладами.

 

 

Бути донором – почесна і благородна справа.

Пам’ятайте: лише доза донорської крові може врятувати життя людини! Можливо, саме Ваша кров подарує життя людині, яка зазнала лиха!