17 вересня 2023 року — Всесвітній день безпеки пацієнтів

17 вересня проводиться Всесвітній день безпеки пацієнтів. Ці вересневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Виникнення несприятливих подій через небезпечний догляд, ймовірно, є однією з 10 основних причин смерті та інвалідності в усьому світі. Помилки під час приймання ліків. Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги. Хірургічні помилки та післяопераційні ускладнення. Діагностичні помилки. Лабораторні помилки/помилки під час аналізу крові. Підвищення безпеки пацієнтів гарантує надання високоякісного догляду всім пацієнтам під час кожної взаємодії з медичним працівником.

Всесвітній день безпеки пацієнтів — один із глобальних днів ВООЗ, присвячених громадській охороні здоров’я. Він був заснований 2019 року на сімдесят другій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я шляхом ухвалення резолюції WHA72.6 — «Глобальні дії щодо забезпечення безпеки пацієнтів». Його цілями є підвищення обізнаності та залученості громадськості, поглиблення глобального розуміння і робота з досягнення глобальної солідарності та дій держав-членів щодо підвищення безпеки пацієнтів і зниження шкоди для пацієнтів.

Для Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2023 р. обрано наступні теми та слоган: «Підвищення ролі пацієнтів у безпечному наданні медичної допомоги» та «Більше уваги думці пацієнтів!». Цей день проводиться для того, щоб спонукати зацікавлені сторони, включаючи пацієнтів, членів їхніх сімей, політиків, керівників органів охорони здоров’я, медичних працівників та асоціацій із захисту прав пацієнтів до спільної розробки заходів політики та заходів щодо забезпечення безпеки медичної допомоги, які повною мірою відображають потреби та переваги пацієнтів, і, зрештою, сприяють підвищенню безпеки медичної допомоги у всьому світі.

Безпека пацієнтів є однією з найбільш насущних і серйозних глобальних проблем у галузі охорони здоров’я. Шкода, яку завдають пацієнтам, становить дуже серйозну проблему для систем охорони здоров’я в усьому світі. Щороку неприпустимо багато пацієнтів зазнають пошкоджень або вмирають через небезпечне або низькоякісне надання медичної допомоги. Найчастіше цього можна уникнути. Тягар шкоди, заподіяної небезпечним наданням допомоги, наочно демонструє масштаби та серйозність проблеми.

 • Заподіяння шкоди пацієнтам внаслідок несприятливих подій може входити до десятки головних причин смертності та інвалідності у світі.
 • У більшості випадків цих травм та смертей можна уникнути.
 • Часто надходить інформація про те, що 1 з 10 пацієнтів, які потрапляють до лікарні, страждають від заподіяної йому шкоди, причому щонайменше в 50% випадків це можна запобігти.
 • На країни з низьким або середнім рівнем доходу припадає приблизно дві третини глобального тягаря несприятливих подій, викликаних небезпечним наданням допомоги, у тому числі у вигляді втрачених з цієї причини років життя з поправкою на інвалідність.

Визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я Президент України підписав 4 вересня 2019 року Указ №648/2019 про встановлення в Україні — Дня безпеки пацієнтів, який відзначатиметься щорічно 17 вересня — у Всесвітній день безпеки пацієнтів. Це рішення говорить про те, що питання безпеки пацієнтів є одним з пріоритетних у державі, особливо в умовах запровадження змін під час надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги. Також це стосується інших видів медичної допомоги таких як екстрена, паліативна та медична реабілітації. І це також означає, що лікарі  повинні оцінювати ризики, помилки, несприятливі події та шкоду для здоров’я пацієнтів на всіх рівнях надання медичних послуг, в тому числі за допомогою надання інформації, навчання та зворотного зв’язку з урахуванням думки пацієнтів та їх сімей. Шлях від першого контакту сімейного лікаря з жителем громад до проведення високотехнологічних процедур та втручань потребує багатьох різнобічних кроків для надання доступної, якісної та безпечної медичної допомоги. Це потребуватиме зусиль не тільки від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, медичних працівників, а й від жителів громад безпосередньо.

Провідна роль у попередженні помилок медичного персоналу належить освіті. Водночас в Україні не організовано навчання та підготовку медичного персоналу з безпеки пацієнтів.

Потреба в безпеці — одна з базових потреб людини. Кожен з нас прагне безпеки у фізичному, соціальному та економічному існуванні для себе та своїх рідних. Коли відпочиваємо, працюємо, їздимо в транспорті, а тим більше — коли перебуваємо в лікарні, — всюди розраховуємо на безпеку.

Національна служба здоров’я України змінила модель фінансування в інтересах безпеки пацієнта. Команда НСЗУ розробила Програму медичних гарантій-2020, до якої увійшли послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації. Пріоритетними є  медичні послуги, пов’язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомогою в пологах і неонатальною допомогою, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Саме за ці послуги НСЗУ сплачує  медичним закладам за пріоритетним тарифом. Кожен медзаклад, який прагне надавати пріоритетні послуги за підвищеним тарифом, мусить забезпечити їх відповідність вимогам НСЗУ.  Вимоги НСЗУ спрямовані на те, щоб пацієнти отримували якісну та безпечну послугу.     Безпека пацієнта — в пріоритеті.

Національна служба здоров’я України працює в інтересах пацієнта та дбає про якість, доступність та безпеку медичних послуг. Так, Конституція України у статті 49 передбачає, що кожний має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, передбачено гарантію цього права, безоплатне надання медичної допомоги державними і комунальними закладами охорони здоров’я. А Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права та Європейська соціальна хартія встановлюють заходи, які повинні вжити держави-учасниці для повного здійснення цього права.

Європейська хартія прав пацієнтів  складається з 14 пунктів:

 1. Право на профілактичні заходи.

Кожна особа має право на профілактичні заходи з метою попередження розвитку захворювання. Центр громадського здоров’я МОЗ України повинен розбудовуватися та розвиватися для вживання заходів щодо запобігання виникненню та розвитку захворювань у громадян.

2.Право на доступність допомоги.

Кожна особа має право на отримання доступної медичної допомоги, яка гарантовано надається кожному, без будь-якої дискримінації за матеріальним станом, місцем проживання, хворобою чи часом звертання по допомогу. Останні зміни, які проводилися в системі охорони здоров’я України, були спрямовані на створення фінансової доступності. Але актуальним залишається забезпечення географічної доступності, ця проблема вже розглянута  у реформі. Також завданнями МОЗ України є розширення програми «Доступні ліки». Водночас перед місцевою владою стоїть питання щодо забезпечення населення необхідними медичними працівниками, у вирішенні якого МОЗ України готове допомагати.

3.Право на отримання інформації.

Кожна особа має право на отримання повного обсягу інформації стосовно стану здоров’я, медичної допомоги, в тому числі медичного втручання, можливостей і умов використання результатів медичної допомоги та усіх доступних сучасних технологій.

4.Право на інформовану згоду.

Кожна особа має право отримувати повну інформацію, яка забезпечить їй можливість брати активну участь у прийнятті рішень щодо медичного втручання та/або участі у наукових дослідженнях.

5.Право вибору.

Кожна особа має право вільного вибору методів профілактики, діагностики та реабілітації на основі адекватної інформації.

6.Право на конфіденційність.

Кожна особа має право на конфіденційність особистої інформації, включаючи інформацію про стан здоров’я, медичний огляд чи обстеження, їх результати, інтимну і сімейну сторони життя, а також право на захист приватності під час проходження діагностичних, лікувальних чи реабілітаційних процедур.

7.Право на повагу до часу пацієнта.

Кожна особа має право на швидке отримання своєчасної медичної допомоги протягом необхідного періоду. Це право стосується будь-якої фази лікування.

8.Право на допомогу, яка відповідає прийнятим стандартам якості.

Кожна особа має право на отримання якісної медичної допомоги, яка відповідає затвердженим стандартам.

9.Право на безпеку.

Кожна особа має право захисту від шкоди, яка може бути їй заподіяна через неякісне функціонування системи надання медичної допомоги, злочинну недбалість чи лікарську помилку, та має право на отримання медичної допомоги, що відповідає стандартам високого ступеня безпеки.

10.Право на використання сучасних технологій.

Кожна особа, незалежно від її матеріального стану, має право на доступність медичної допомоги, включаючи діагностичні і лікувальні процедури та лікарські засоби, що відповідають міжнародним стандартам.

11.Право на усунення надмірного болю.

Кожна особа має право на максимально можливе усунення болю на будь-якій стадії лікування. Результати звіту організації Human Rights Watch (Нагляд за правами людини) свідчать, що в Україні доступ до знеболення знаходиться на низькому рівні. Існує страх медичних працівників стосовно призначення наркотичних знеболювальних засобів у зв’язку з можливим висуненням звинувачень у зловживанні своїми обов’язками.

12.Право на індивідуалізоване лікування.

Кожна особа має право на проведення діагностичних та лікувальних процедур, які якнайбільше відповідають її особистим потребам.

13.Право на скаргу.

Кожна особа має право скаржитися на завдані їй страждання і збитки та право отримати відповідь чи іншу відповідну реакцію.

14.Право на отримання відшкодування завданої шкоди.

Кожна особа має право на отримання відшкодування матеріальної та/або  моральної шкоди, завданої у зв’язку з взаємодією з системою охорони здоров’я, зокрема з наданням медичної допомоги, протягом розумного  терміну.

Повномаштабне вторгнення російської армії в Україну в даний час є однією з найсерйозніших проблем і загроз, з якими стикається світ і людство, а охорона здоров’я переживає значну кризу в галузі забезпечення безпеки пацієнтів!

Завдання Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2023 р.

— підвищити обізнаність світової спільноти щодо необхідності активної взаємодії з пацієнтами та членами їх сімей у всіх видах медичних закладів будь-якого рівня з метою підвищення безпеки пацієнтів;

— залучити директивні органи, лідерів охорони здоров’я, медичних та соціальних працівників, об’єднання пацієнтів, організації громадянського суспільства та інші зацікавлені сторони до зусиль, покликаних стимулювати участь пацієнтів та членів їх сімей у реалізації політики та практики у сфері забезпечення безпеки медичної допомоги;

— розширити можливості пацієнтів та членів їх сімей для активної участі у процесі надання медичної допомоги та роботи з підвищення безпеки послуг охорони здоров’я;

— заохочувати всіх партнерів до вжиття невідкладних заходів для залучення пацієнтів та членів їх сімей у процес надання медичної допомоги відповідно до Глобального плану дій щодо забезпечення безпеки пацієнтів на 2021–2030 роки.

Ключем до підвищення безпеки медичної допомоги є співпраця з пацієнтами та членами їхніх сімей. Думки пацієнтів, членів їхніх сімей та осіб, які доглядають за хворими, які мають безпосередній досвід взаємодії з системою охорони здоров’я, є цінним джерелом інформації для підвищення безпеки пацієнтів. Співпраця з пацієнтами дає разючий ефект: дослідження показують, що воно може знизити тягар шкоди, яку завдають пацієнтам, на 15%, що дозволило б щорічно зберігати незліченну кількість життів та мільярди доларів. Тому взаємодія та співпраця з пацієнтами та членами їхніх сімей була закріплена як один із основоположних принципів у резолюції Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (WHA72.6) «Глобальні дії щодо забезпечення безпеки пацієнтів» та у Глобальному плані дій щодо забезпечення безпеки пацієнтів на 2021–2030 р.р. Міністерство охорони здоров’я України разом з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, з Національною Академією медичних наук України, з ДУ «Інститутом громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМН України та з Всеукраїнською радою захисту прав і безпеки пацієнтів розробили  концепцію стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я.

Метою Концепції є створення системи запобігання ризикам ненавмисної шкоди пацієнтам для забезпечення ефективної реалізації їх права на якісну та безпечну медичну допомогу.

За період реалізації Концепції з 2021 по 2025 рік передбачається:

 • створення та впровадження національної політики та стратегії безпеки гігієни праці медперсоналу та безпеки пацієнтів;
 • широке щорічне відзначення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів;
 • запровадження одного із Глобальних проектів з безпеки пацієнтів;
 • призначення національного координатора з питань безпеки пацієнтів;
 • запровадження практики регулярних опитувань з культури безпеки пацієнтів у закладах охорони здоров’я;
 • на 30% зниження рівня інфекцій, асоційованих з наданням медичної допомоги;
 • зниження на 30% випадків тяжкої шкоди, пов’язаної з ліками;

на 30% відносне зменшення смертності через венозну тромбоемболію під час або після госпіталізації;

 • зниження на 30% смертності через падіння хворих під час госпіталізації;
 • залучення пацієнтів до формування політики та керівних принципів щодо безпечнішої охорони здоров’я;
 • включення питань безпеки пацієнтів у всі навчальні програми безперервної освіти медичних фахівців;
 • організація системи оперативних повідомлень про інциденти безпеки пацієнтів та навчання на цих інцидентах;
 • участь вітчизняних представників у щорічних Глобальних міністерських самітах з питань безпеки пацієнтів.

                                        Заклик до дій

ВООЗ закликає всі зацікавлені сторони висловлюватися на підтримку безпеки медпрацівників! Робота в стресових умовах посилює ризики для безпеки як пацієнтів, так і медпрацівників, включаючи інфікування і поширення захворювань в медичних установах, обмежений доступ до засобів індивідуального захисту та інших заходів профілактики інфекцій і інфекційного контролю, а також вчинення помилок, які можуть завдати шкоди пацієнтам та медичним працівникам.

            Як ви можете сприяти підвищенню безпеки пацієнтів?

Якщо ви – пацієнт або особа, що займається доглядом за хворими:

 • при отриманні медичної допомоги займайте активну позицію;
 • не соромтеся задавати питання, безпека медичної допомоги починається з ефективної комунікації;
 • надавайте точну інформацію про вашу історію хвороби.

Якщо ви – медичний працівник або керівник органу охорони здоров’я:

 • розглядайте пацієнтів, як партнерів у справі надання їм медичної допомоги;
 • працюйте у співробітництві в інтересах безпеки пацієнтів;
 • постійно підвищуйте свою кваліфікацію та поглиблюйте знання в області безпеки пацієнтів;
 • формуйте культуру безпеки пацієнтів в лікувальних установах відкрито та прозоро;
 • заохочуйте подання інформації про помилки без акценту на покарання винних, а в інтересах зробити висновки.

Якщо ви – особа, відповідальна за розробку заходів політики:

 • вкладайте ресурси в безпеку пацієнтів для порятунку життів та зміцнення довіри, вкладення ресурсів в забезпечення безпеки пацієнтів може призвести до економії коштів;
 • оголосіть безпеку пацієнтів національним пріоритетом в сфері охорони здоров’я.

Якщо ви – науковець, студент, викладач або керівник професійного навчального закладу:

 • збирайте фактичні дані в інтересах підвищення безпеки пацієнтів. Ваша наукова робота має велике значення;
 • заохочуйте дослідження в області безпеки пацієнтів;
 • введіть питання безпеки пацієнтів в навчальні курси та програми.

Якщо ви – представник професійної асоціації, міжнародної організації або фонду:

 • відстоюйте безпеку пацієнтів як важливий компонент загального охоплення послугами охорони здоров’я;
 • організовуйте навчальні курси та курси підвищення кваліфікації з питань безпеки пацієнтів.

Якщо ви – активіст громадської охорони здоров’я або представник організації із захисту прав пацієнтів: сприяйте розширенню можливостей пацієнтів висловлювати свою позицію з питань, що стосуються безпеки медичної допомоги.

Загальні цілі Всесвітнього дня безпеки пацієнтів полягають в тому, щоб розширити розуміння проблеми забезпечення безпеки пацієнтів у всьому світі, підвищити рівень участі громадськості в забезпеченні безпеки медичної допомоги та сприяти активізації дій, спрямованих на підвищення безпеки пацієнтів і зниження шкоди для пацієнтів у всьому світі. У багатьох країнах медичні працівники стикаються із збільшеною небезпекою інфікування, насильства, нещасних випадків, стигматизації, хвороб і смерті.

 

У рамках глобальної кампанії, присвяченої Всесвітньому дню безпеки пацієнтів 2023 р., що відзначається 17 вересня, всім зацікавленим сторонам запропоновано провести найрізноманітніші заходи, включаючи національні кампанії, стратегічні форуми, інформаційно-просвітницькі акції, наради фахівців та організаційно-методичні ініціативи як і в попередні роки, підсвітити помаранчевим кольором (який символізує тему кампанії) відомі будівлі, пам’ятки та громадські простори.

 

Об’єднаємо зусилля для підвищення безпеки медичної допомоги.