26 квітня 2017року – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

26 квітня 2017року – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

 

Щорічно, за ініціативи ООН, світова спільнота відзначає 26 квітня – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами, техногенними та медичними наслідками. 

Найбільша еколого-техногенна катастрофа сучасності — аварія на Чорнобильській АЕС – уже впродовж 31 року впливає на здоров’я людей та довкілля не тільки на радіоактивно забруднених територіях, а й на території всієї України.

Катастрофи на атомних електростанціях України і Японії — це трагедія не тільки для мешканців цих країн, але це страшна трагедія для всього населення землі і навколишнього середовища нашої планети.

Чорнобильська катастрофа – не тільки лихо минулого, але й виклик майбутньому.

Сьогодні у нашій державі ( станом на кінець 2016 року) проживають 1898617 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кількість проблем, пов’язаних з цією техногенною катастрофою, з роками не зменшується. Навпаки, екологічні, соціальні, психологічні, медичні і інші негативні процеси загострюються і набувають системного характеру.

Аварія на Чорнобильській АЕС, її наслідки завдали і продовжують завдавати шкоди здоров’ю населення Харківської області.

На 01.04.2017 року на обласному рівні Державного реєстру перебуває 16171 постраждалий, в тому числі 13601дорослий, 2493 дітей і 77 онуків. Серед дорослих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС- 9292, евакуйованих – 804, переселенців – 3235 осіб, осіб 18 років і старше з 4 групи спостереження — 270. У місті Харкові проживають 5748 (35,6%) осіб, в районах області 10423 (64,4%) особи. Серед постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС — 7768 (47,8%) перебувають у працездатному віці, з них чоловіків – 5652 (72,8%), жінок — 2116. На обліку перебуває двоє постраждалих, які перенесли гостру променеву хворобу і 1491 особа з дозою опромінення 25 бер и більше.

Однією з головних задач медичної допомоги постраждалим є забезпечення щорічної диспансеризації. Комплексними профілактичними оглядами станом на 01.04. 2017 року охоплено 9782 (71,9%) дорослих, в тому числі ліквідаторів – 6887, евакуйованих – 586, переселенців – 2117, осіб 4 групи спостереження старше 18 років – 192. Крім того, комплексні профілактичні огляди проведені  1937 (77,7%) дітям і 62 (80,5%) онукам.

Серед оглянутих при диспансерних оглядах кількість визнаних здоровими серед дорослих – 163 (1,7%). Досить низька питома вага здорових серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – 23 (0,3%) і евакуйованих із зони відчуження – 11 (1,9%), переселенців – 122 (5,8%), 4 група спостереження – 7 (3,6%).

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 29.01.2010р.

№ 62/45/5 «Про вдосконалення ендокринологічної допомоги потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи» в області проводиться моніторинг захворювань ендокринної системи у осіб, які на час аварії були у дитячому та підлітковому віці (1968 – 1986 років народження). На 01.04.2017 року цього контингенту – 2223, у 533 (24,0%) з них виявлена патологія ендокринної системи, в тому числі у 3-х – підтверджений пункційною біопсією рак щитоподібної залози.

Із підлягаючих лікуванню щорічно 98 — 100% дорослих оздоровлюється в амбулаторних умовах. Це найбільш доступна форма оздоровлення, при якій широко використовуються денні стаціонари, лікувальна база лікарень і медикаменти, які відпускаються аптеками постраждалим безоплатно за пільговими рецептами. За пільговими рецептами лікарів територіальних закладів охорони здоров’я у 1 кварталі 2017 року придбано ліків на загальну суму біля 1млн.369 тис. грн, отримали пільгові рецепти понад 1900 осіб. Середня сума на 1 постраждалого, який отримав рецепт склала – 712,55 грн., За розрахунками фахівців, з урахуванням особливостей контингенту постраждалих в Харківській області та наявної у них патології, на одного «чорнобильця» для проведення підтримуючого амбулаторного лікування необхідно понад  850 грн. на рік.

У 2017 році для проведення зубопротезування передбачено 718 тис. грн. За 1 квартал 2017 року протезування проведено 169 особам на суму 255,6 тис. грн. По районах області запротезовано 122 особи на  суму 165,8 тис. грн., в м. Харків – 47 осіб на суму 89,8 тис. грн. У середньому на одного запротезованого витрачено 1512,5 грн., в тому числі по районах – 1359,2 грн., в м. Харків – 1910,4 грн.

Всього отримали стаціонарне лікування 1805 (18,8%) дорослих, 142 (10,4%) дітей та 3-є онуків (8,8%).

Провідним лікувальним закладом для надання медичної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС визнаний КЗОЗ «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», заснований на підставі Постанови Кабінету Міністрів України 01.03.1991 як спеціалізований заклад, підпорядкований Управлінню охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1996 № 1218 диспансер віднесено до закладів охорони здоров’я особливого типу, визначеного для виконання спеціальних задач.

У диспансері працює 393 особи, з них 70 лікарів, у тому числі 8 кандидатів медичних наук, 1 заслужений лікар України.

На базі диспансеру працюють 4 кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів; загальної і дитячої неврології; відновлювального лікування, фізіотерапії і курортології; онкогінекології). Договір про співпрацю з інститутом загальної і невідкладної хірургії Національної академії медичних наук України сприяє  наданню хірургічної допомоги у диспансері на високому рівні.

В своїй структурі диспансер має стаціонар на 260 ліжок та консультативну поліклініку на 400 відвідувань. У закладі створені умови для проведення комплексного обстеження пацієнтів з використанням можливостей відділень функціональної діагностики та ультразвукових досліджень, лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного кабінетів, а також лікування у фізіотерапевтичному, стоматологічному відділеннях, кабінеті лікувальної фізкультури.

Санаторно-курортне оздоровлення потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в 1 кварталі 2017 року здійснювалося в санаторіях і реабілітаційних центрах по путівках, які виділялися централізовано Міністерством праці і соціальної політики України Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації. У відповідності до звітів лікувально-профілактичних закладів, у 1 кварталі 2017 року оздоровлено 122 (1,3%) дорослих і 8 (0,6%) дітей.

Але, не зважаючи на проведену роботу з медичного забезпечення потерпілих, зміни в стані їх здоров’я характеризуються стійкими негативними тенденціями.

В 2016 році поширеність хвороб серед дорослих потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС склала 85870,47 на 10 тис. (2015 — 82540,6, 2014 — 81110.6). Аналіз динаміки поширеності хвороб серед даного контингенту виявив стабільну тенденцію до її щорічного зростання з 1991 року.

Аналіз динаміки рівнів поширеності захворювань у дорослих показує тенденцію до зниження серед хвороб нервової системи (2014 – 4597.68; 2015 – 4457,7; 2016 – 4300,04  на 10 тис.) і туберкульозу ( 2014 – 25.73; 2015-20,76; 2016 – 13,90).

Разом з тим залишається стабільною тенденція до зростання практично по всіх інших класах. Слід зазначити зростання поширеності хвороб системи кровообігу, органів травлення, дихання, сечостатевої                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               системи, злоякісних новоутворень, які займають перші рангові місця і їх питома вага становить 28,5%; 16,75%; 11,63%; 6,44%; 0,52% відповідно.

Поширеність хвороб системи кровообігу займає провідне рангове місце протягом усього періоду спостереження за потерпілими і має чітку тенденцію до збільшення. В 2016 році вона становить 24464,69 на 10 тис. потерпілих (2015 — 23690,3; 2014 – 23311,1), що перевищує в 3,7 рази показник  2015 року по Харківській області (6640,43). Серед хвороб системи кровообігу провідні рангові місця належать гіпертонічній хворобі (8680,6 на 10 тис. потерпілих), цереброваскулярній патології (5944,4) і ішемічній хворобі серця (5943,7). Ці співвідношення відповідають середньостатистичним обласним показникам, але перевищують їх в 3,1, 6,2 і 2,5 рази відповідно.

Рівень поширеності злоякісних новоутворень у потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС мав тенденцію до росту. Протягом 2016 року кількість злоякісних новоутворень зросла на 5.7% у порівнянні з 2015 роком і становить 442,74 (2015 — 417,4; 2014 — 395.7 на 10 тис. відповідного населення), середньостатистичний показник серед постраждалих по Україні 2016 року – 392,9 на 10 тис. потерпілих). Рівень первинної захворюваності злоякісними новоутвореннями серед потерпілих після аварії на ЧАЕС в області протягом 2016 року збільшився на 16,7% у порівнянні з 2015 роком і становить 83,42 на 10 тис. відповідного населення (2015 — 68,0; 2014 – 75,8), середньостатистичний показник серед постраждалих по Україні 2016 року – 44,7 на 10 тис. потерпілих).

Поширеність хвороб органів травлення у постраждалих становить 14382,0 на 10 тис. (2015 — 13761,2; 2014-13533.6). Ці показники перевищують середньостатистичні обласні дані 2016 року в 6.5 рази.

Поширеність хвороб органів дихання у постраждалих становить 9994,88 на 10 тис, (2015 — 9858,3; 2014 — 9407.5) і перевищує показник по області 2016 року в 4,6 рази.

Поширеність захворювань серед постраждалих дітей у 2016 році склала 2924,6 на 1000 постраждалих (2015 — 3208,8, 2014 — 3277.3) при обласному показнику 2015 року — 1756,92

Найбільшу питому вагу в структурі захворювань серед постраждалих дітей займають хвороби органів дихання – 31,02%, органів травлення – 15,38%, нервової системи – 11,42%, системи кровообігу – 9,62%, ендокринної системи та порушення обміну речовин – 7,15%.

Вперше у 2016 році у дітей було виявлено 978,1  захворювань (2015 – 1082,2, 2014 – 1184,6) на 1000 дитячого контингенту. Серед вперше виявлених у 2016 році захворювань найбільшу питому вагу займають хвороби органів дихання – 63,28%, органів травлення – 6,65%, хвороби нервової системи – 5,86%, ендокринної системи – 3,81%, системи кровообігу – 3,69%.

Зростання кількості захворювань і хронічний їх перебіг у потерпілих приводять до стійкої втрати працездатності. Серед постраждалих, що проживають на території області,  6057 (44,5%) дорослих мають інвалідність в тому числі у 5545 осіб інвалідність пов’язана з аварією на ЧАЕС, по районах області – 2917 (52,6%), м. Харків – 2624 (47,3%).

Вперше в 1 кварталі 2017 року визнані інвалідами 9 дорослих, у яких причина інвалідності пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС, в тому числі 2 особи отримали 2 групу інвалідності і 7 осіб – 3 групу.

Основні захворювання, які призвели до стійкої втрати працездатності

серед дорослих: хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хвороби нервової системи, уроджені аномалії розвитку.

Серед постраждалих дітей, що проживають на території області, 83 мають інвалідність, в тому числі у 13 дітей інвалідність пов’язана із впливом шкідливих факторів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Крім того, 1 онук має інвалідність, пов’язану з ЧАЕС.

У 2016 році 2 підлітка вперше визнані інвалідами (0,77 на 1 тис. потерпілих), це діти із Зачепилівського та Зміївського районів. Інвалідність у них пов’язана з уродженими аномаліями розвитку.

У 1 кварталі 2017 року померло 87 дорослих, що на 3,3% менше, ніж у 1 кварталі 2016 року (90). Провідні місця серед причин смерті займають хвороби системи кровообігу — 54 випадки (39,7 на 10 тис. контингенту), злоякісні новоутворення — 13 (9,56), хвороби органів дихання і органів травлення – по 7 випадків (5,15), травми й отруєння – 5 (3,67), хвороби сечо-статевої системи – 1 (0,73 на 10 тис. контингенту).

Постає закономірне питання. Чи довго ще відчуватимемо «відлуння Чорнобиля»? Вичерпну відповідь дав головний позаштатний спеціаліст МОЗ України, головний лікар Київського міського ендокринологічного центру, доктор медичних наук, професор Микола Гульчій: «У 2009-2011 роках ми досягли піку цього «відлуння», наростає воно і досі. І очікувати стабілізації ситуації найближчим часом не можна. Населення віком до 45 років до кінця свого життя буде у групі ризику, тим більше, що й віковий чинник посилюватиме цей ризик. Думаю, ще років 50 ми матимемо клопіт із цією проблемою. Якщо не наживемо нового клопоту через екологічні негаразди, які останнім часом дедалі більше ускладнюють життя людству».

Про це слід постійно пам’ятати! Для цього світова спільнота 26 квітня звертає увагу суспільства на проблеми ліквідаторів і постраждалих від наслідків радіаційних аварій і катастроф.

Міністерством охорони здоров’я України та Національною академією медичних наук України, а також підпорядкованими їм закладами та установами, після аварії на Чорнобильській атомній електростанції приділялась значна увага стану здоров’я постраждалого населення України (обстеження, лікування, оздоровлення, реабілітація) та їх науковому супровіду. Результати цих досліджень свідчать про погіршення здоров’я всіх категорій постраждалих порівняно з контролем, у т.ч. і жителів радіоактивно забруднених територій.         Тому мінімізація медичних наслідків Чорнобильської катастрофи (ЧК) та підвищення ефективності медичної допомоги особам, які зазнали радіаційного впливу, не лише зберігають актуальність, а й залишаються пріоритетними на найближчі роки.