Рубрика: Документи.

Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32111.html

НАКАЗ

18.05.2018 м. Київ N 947

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 червня 2018 р. за N 659/32111

Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні

Відповідно до статей 112 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, Перейти к полной статье…

Рубрика: Документи;

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів

ЗАКОН УКРАЇНИ

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124844.html 

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів 

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законів України:
  2. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):

Перейти к полной статье…

Рубрика: Документи;

Про затвердження Методичних рекомендацій для медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Джерело інформації: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-dlja-medichnih-p-doc120138.html

НАКАЗ

від 26 вересня 2012 року N 746

Про затвердження Методичних рекомендацій для медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну

На виконання положень статті 7, абзацу п’ятого частини першої статті 15 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», підпункту 6.38 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 N 467 (Указ N 467/2011), а також відповідно до позиції другої підрозділу першого розділу «Заходи з питань громадського здоров’я» Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров’я України на 2012 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 січня 2012 N 45 (Наказ N 45), наказую: Перейти к полной статье…

Рубрика: Документи;

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052899.html

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 9 лютого 2006 року N 3425-IV
,
від 11 червня 2009 року N 1512-VI
,
від 21 січня 2010 року N 1824-VI
(зміни, передбачені
 підпунктом 2 пункту 3 розділу I Закону України  від 21 січня 2010 року N 1824-VI, набирають чинності 5 жовтня 2012 року),
 від 22 вересня 2011 року N 3778-VI,
 від 24 травня 2012 року N 4844-VI
(зміни, передбачені
 абзацами першим — сьомим, дев’ятим — двадцять четвертим
підпункту 1
, підпунктом 2 пункту 2 розділу І Закону України
від 24 травня 2012 року N 4844-VI, набирають чинності
 17 грудня 2012 року),
від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI

(Зміни, передбачені підпунктом 9 пункту 3 розділу I Закону України від 11 червня 2009 року N 1512-VI, внесені не будуть у зв’язку з виключенням підпункту 9 пункту 3 розділу I Закону України від 11 червня 2009 року N 1512-VI згідно із Законом України від 21 січня 2010 року N 1824-VI)

Цей Закон визначає основні принципи та напрями державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров’я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров’ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання. Перейти к полной статье…

Рубрика: Документи;

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація»

УКАЗ
Президента України

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U042_16.html 

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» 

З метою створення сприятливих умов для зміцнення здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи на оздоровчу рухову активність постановляю:

  1. Схвалити Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» (додається).
  2. Кабінету Міністрів України забезпечувати розроблення із залученням представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних вчених і міжнародних експертів та затвердження щороку до 1 липня плану заходів на наступний рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація», підготовку та оприлюднення щороку до 15 лютого звіту про виконання такого плану заходів за попередній рік, а також передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на відповідний рік кошти, необхідні для фінансування виконання планів заходів.
  3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування щороку:

Перейти к полной статье…

Рубрика: Документи;

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Джерело інформації: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-ta-vprovadzhennja-mediko-tehnologichnih-d-doc109237.html

НАКАЗ

від 3 серпня 2012 року N 601

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів

З метою дотримання статті 5 та статті 15 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 N 597 (Програма N 597), наказую: Перейти к полной статье…

Рубрика: Документи;