Депаперизація медичної звітності та даних триває: рішення на основі даних та індикаторів

МОЗ спільно з проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» працює над створенням концепції прийняття рішень в охороні здоров’я на основі даних. Депаперизація механізмів збирання та консолідації інформації являється головним чинником цього процесу.

У рамках цієї роботи експертами проєкту проаналізовано механізми збору та аналізу даних у медичній системі. Зокрема:

—       проведено аналіз близько 600 форм медичної звітності;

—       структуровано та класифіковано на групи усі наявні медичні форми;

—       створено та нормалізовано перелік даних, які ведуться в системі охорони здоров’я виключно у паперовому вигляді;

—       виконано аналіз нормативно-правових актів, що регулюють вимоги щодо медичної звітності, збирання та обробки даних;

—       виконано зіставлення наборів даних, отриманих з паперових форм, з даними, наявними в ЦБД ЕСОЗ;

—       сформовано перелік рекомендацій та дій для швидких результатів щодо депаперизації та більш довготривалих змін.

«У рамках роботи над аналізом даних експерти зіставляли дані медичних  форм із даними, що існують в електронній системі охорони здоров’я. Завдяки цьому вдалось виявити ті дані, що на сьогодні відсутні в ЕСОЗ, але присутні у паперових медичних формах. Ця праця допоможе ухвалити рішення щодо подальших процесів депаперизації та зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників. У майбутньому це забезпечить можливість збирати інформацію саме через електронну систему і відмовитись від паперової звітності», – коментує роботу над депаперизизацією медичної сфери Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я України.

Експерти проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» запропонували цільову модель індикаторів для системи охорони здоров’я на основі стандартів, рекомендацій та практик ОЕСР, ВООЗ та Євростату. Були створені паспорти відповідних індикаторів, які описують суть індикатора, формулу та дані, що необхідні для його розрахунку. Індикатори медичної сфери дозволять не лише ухвалювати стратегічні рішення на національному та регіональному рівнях щодо програм у сфері охорони здоров’я, а й отримувати можливість порівнювати відповідні індикатори з індикаторами інших країн світу. Наявність таких індикаторів у країні відповідає вимогам ЄС і наближає медичну сферу до європейських стандартів охорони здоров’я.

Джерело інформації:

28 липня 2022, https://moz.gov.ua/article/news/depaperizacija-medichnoi-zvitnosti-ta-danih-trivae-rishennja-na-osnovi-danih-ta-indikatoriv