Ендоскопічні дослідження для ранньої діагностики новоутворень у 2022 році

Під час другого засідання робочої групи з питань розробки проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за напрямом “Ендоскопічні дослідження для ранньої діагностики новоутворень” експерти розглянули пропозиції до п’яти пакетів Програми медичних гарантій.

Експерти розглянули пропозиції до п’яти пакетів Програми медичних гарантій на 2022 рік: гістероскопія, бронхоскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія та цистоскопія.

Медичні експерти фіналізували пропозиції та зауваження.

Пропозиції до пакетів з ранньої діагностики новоутворень стосувалися, зокрема:

  • забезпечення місцевою або загальною анестезією;
  • надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття;
  • забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів ратифікованих Україною;
  • за напрямом “Езофагостродуоденоскопія” прийнято пропозицію щодо виконання поліпозиційної біопсії для оцінки за системами «OLGA»/«OLGIM» (оперативні системи оцінки гастриту) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунку, у тілі шлунку по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунка.
    Національна служба здоров’я не посилювали вимоги та не вносила зміни до пакетів у рамках ПМГ-2022, щоб заклади змогли підсилити свої кадрові та матеріально-технічні ресурси.

Джерело інформації: 13 09 2021, https://nszu.gov.ua/novini/endoskopichni-doslidzhennya-dlya-rannoyi-diagnostiki-novoutv-634