Лікування гострого мозкового інсульту у Програмі медичних гарантій-2022

Реформа медицины

Відбулося ІІ-ге засідання Робочої групи експертів з питань розробки проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за Програмою медичних гарантій-2022 за напрямом “Гострий мозковий інсульт”. Медичні експерти фіналізували зауваження та пропозиції.

Більшістю голосів підтримано такі пропозиції:

 • проведення первинного огляду невропатологом та/або нейрохірургом, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті. Проведення оцінки тяжкості інсульту за шкалою Національних інститутів здоров’я США (NIHSS);
 • невідкладне проведення нейровізуалізації (СКТ головного мозку включно з СКТ-ангіографією та/або МРТ головного мозку, включно з неконтрастною МР-ангіографією) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів. Тобто не пізніше 60 хвилин від звернення або доставлення пацієнта пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад бригадою екстреної медичної допомоги. А також — забезпечення анестезіологічного супроводу при нейровізуалізації;
 • своєчасне проведення седації, анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до внутрішньовенних анестетиків, ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів, а також міорелаксантів;
 • забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та харчовими продуктами для спеціальних медичних цілей для ентерального харчування;
 • дотримання порядку визначення діагностичних критеріїв та процедури констатації смерті мозку людини та дії медичних працівників закладів охорони здоров’я у пацієнтів з клінічними передумовами для проведення констатації смерті мозку відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Також більшістю експертів була прийнята пропозиція щодо наявності у штаті закладу медичного реєстратора — щонайменше однієї особи, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

До вимог до переліку обладнання у закладі додали: портативний експрес-аналізатор газів крові, портативний енцефалограф, УЗД-апарат з можливістю проведення транскраніальної доплерографії. А до вимог до переліку обладнання (за місцем надання медичних послуг) додали:

 • монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – щонайменше по 4 у кожному відповідному підрозділі (неврологічне/нейрохірургічне відділення та відділення анестезіології та інтенсивної терапії/палата інтенсивної терапії);
 • функціональне ліжко – щонайменше 1 вагове ліжко або ліжко з функцією зважування;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше по 4 у кожному відповідному підрозділі (неврологічне/нейрохірургічне відділення та відділення анестезіології та інтенсивної терапії/палата інтенсивної терапії);
 • функціональне ліжко – щонайменше по 4 у кожному відповідному підрозділі (неврологічне/нейрохірургічне відділення та відділення анестезіології та інтенсивної терапії/палата інтенсивної терапії).

У додаткові вимоги до переліку обладнання додали наявність у закладі:

 • автоматичного дозатора лікувальних речовин – щонайменше 14 (8 в інсультному відділенні, 6 у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії або інтенсивної терапії неврологічного/нейрохірургічного профілю);
 • функціональних ліжок – щонайменше 14 (8 в інсультному відділенні, 6 у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії або інтенсивної терапії неврологічного/нейрохірургічного профілю);
 • монітора пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – щонайменше 14 (8 в інсультному відділенні, 6 у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії або інтенсивної терапії неврологічного/нейрохірургічного профілю).

Джерело інформації: 07 09 2021, https://nszu.gov.ua/novini/likuvannya-gostrogo-mozkovogo-insultu-u-programi-medichnih-g-628