Лікування людей з ВІЛ-інфекцією у 2022 році

У Національній службі здоров’я України відбулося друге засідання Робочої групи медичних експертів за напрямом “Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини”.

Національна служба здоров’я не посилювали вимоги та не вносила зміни до пакету в рамках ПМГ 2022, щоб заклади змогли підсилити свої кадрові та матеріально-технічні ресурси. Фахівці фіналізували зауваження і пропозиції, що надійшли після першого раунду засідання за цим напрямом.

У ході засідання фахівці підтримали пропозиції стосовно:

  • проведення лабораторних досліджень, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
  • скринінг на поширені психічні розлади;
  • оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму прийому антиретровірусних препаратів;
  • консультування членів родини і близького оточення людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ. Здійснення індексного тестування сексуальних та ін’єкційних партнерів, а також біологічних дітей, віком до 18 років людей, які живуть з ВІЛ;
  • консультування з питань планування сім’ї, репродуктивного, сексуального здоров’я та консультування щодо доступу до репродуктивних технологій.

Щодо вимог до організації надання допомоги. Експерти підтримали такі пропозиції:

  • стосовно взаємодії з іншими закладами усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, для забезпечення комплексності послуг людям, які живуть із ВІЛ, а також особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу;
  • забезпечення безперервності та ефективності лікування пацієнтів, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
  • проведення організаційної, методичної та консультативної роботи з питань ВІЛ-інфекції, а саме: організація, планування, отримання та управління запасами антиретровірусних препаратів, виробів медичного призначення, препаратів для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій відповідно до розподілу на регіональному рівні, ведення обліково-звітної документації та медичних інформаційних систем та забезпечення транспортування біологічних зразків для проведення лабораторних досліджень;
  • забезпечення своєчасного призначення АРТ, клініко-імунологічного та лабораторного моніторингу лікування ВІЛ-інфекції;
  • використання та збереження залишків лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для лікування пацієнтів, в т.ч. після закінчення дії договору.

Щодо вимог до спеціалістів та кількості фахівців прийнято пропозицію наявність лікаря, який пройшов відповідний курс підготовки з питань ведення та лікування пацієнтів із ВІЛ-інфекцією – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Джерело інформації: 09 09 2021, https://nszu.gov.ua/novini/likuvannya-lyudej-z-vil-infekciyeyu-u-2022-roci-631