Міністерство охорони здоров’я України оплатило трансплантації, які відбуватимуться у 2020 році

Оплата перерахована 10-ти учасникам, пілотного проєкту з трансплантації, які подали відповідні заявки та затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року. Пілотний проєкт направлений на побудову системи трансплантації в Україні.

Оплата відбулась за кошти державного бюджету 2019 року. Коли ці кошти будуть використані, буде проведено додатковий переказ коштів з бюджету 2020 року для того, щоб повністю покрити витрати на операції з трансплантації, які відбуваються в Україні.

18 грудня 2019 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 1083, якою затверджується перелік та тарифи на послуг з трансплантації. Тарифи розраховані учасниками пілотного проекту і повністю покривають всі витрати на трансплантацію (в тому числі всі необхідні ліки та медичні вироби). Також постанова дозволить використати кошти бюджету 2019 року у 2020. Завдяки цьому у наступному році збільшиться кількість можливих трансплантацій.

“МОЗ України працює над побудовою системи трансплантації. Одна із ключових характеристик системи, яку ми будуємо – правила однакові для всіх. Пацієнт повинен отримати послугу належної якості в кожному закладі, який проводить операції з трансплантації. Можливість виконувати трансплантації повинна бути у всіх закладів, які хочуть і можуть це робити. Оплата за послуги з трансплантації повинна відбуватись незалежно від регіональної приналежності за однаковими для всіх тарифами. Для того, щоб отримати оплату послуг з трансплантації закладам не потрібно оббивати пороги міністерства чи бути членами різноманітних робочих груп – необхідно просто відповідати критеріям”, — говорить заступник міністра Дмитро Коваль.

 

Зважаючи на гостру необхідність збільшити кількість операцій з трансплантації, Кабінет Міністрів розширив перелік закладів охорони здоров’я, які є учасниками пілотного проекту з чотирьох до дванадцяти закладів, включивши до пілоту всі заклади, які мають ліцензію на трансплантацію і готові виконувати операції з пересадки органів. З переліком закладів, що увійшли в пілот можна ознайомитися за посиланням.

За результатами пілотного проєкту в першому кварталі Міністерство охорони здоров’я України проведе аналіз і, можливо, розширить список учасників пілотного проєкту.

Джерело інформації: 28 грудня 2019, https://moz.gov.ua/article/news/ministerstvo-ohoroni-zdorov’ja-ukraini-oplatilo-transplantacii-jaki-vidbuvatimutsja-u-2020-roci

Деякі допоміжні інформаційні матеріали:

Кабінет Міністрів України

Постанова

Від 5 вересня 2018 року №707

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації протягом 2018-2019 років пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі — пілотний проект).
  2. Визначити, що учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я і наукові установи, які уклали з Міністерством охорони здоров’я договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі — договір), а саме:

1) заклади охорони здоров’я і наукові установи, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією органів людині:

державна установа “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова” Національної академії медичних наук, м. Київ;

комунальна установа “Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя;

2) заклади охорони здоров’я і наукові установи, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин:

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ” Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ;

“Національний інститут раку” Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ.

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, що додається. (фрагмент документу)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2019 р. № 1083

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2431):

1) у постанові:

у пункті 1 цифри “2019” замінити цифрами “2020”;

у пункті 2:

підпункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

“комунальний заклад “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І. І. Мечникова”, м. Дніпро;

комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Львівська обласна клінічна лікарня”, м. Львів;

комунальне некомерційне підприємство “Одеська обласна клінічна лікарня” Одеської обласної ради, м. Одеса;

комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради “Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології
ім. В. І. Шаповала”, м. Харків;

комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області, м. Ковель;

державна установа “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України”, м. Київ;

державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова Національної академії медичних наук України”,                 м. Київ;”;

підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“комунальне некомерційне підприємство “Черкаський обласний онкологічний диспансер” Черкаської обласної ради, м. Черкаси.”;

2) пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженого зазначеною постановою, доповнити підпунктом 7 такого змісту:

“7) оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних з отриманням трансплантату гемопоетичних стовбурових клітин за кордоном (купівлю гемопоетичних стовбурових клітин)”. (фрагмент документу)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2019 р. № 1083

ТАРИФИ
на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги методом трансплантації органів та інших
анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного
проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення
оперативного лікування з трансплантації органів
та інших анатомічних матеріалів

Найменування послуги Тариф на медичну послугу, гривень
Органна трансплантація
Алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа) 323 798
АВО-несумісна алотрансплантація нирки 721 230
Трансплантація серця/комплексу “серце-легені” або після перенесеної трансплантації серця/комплексу “серце-легені” 535 280
Пересадка печінки/частини печінки ― реципієнт 855 039
Донорська нефректомія з відкритого доступу 33 561
Донорська резекція печінки 116 130
Донорський етап ― вилучення органів у донора-трупа 74 086
Тканинне типування донора
(визначення HLA-антигенів методом ПЛР)
18 630
Тканинне типування реципієнта
(визначення HLA-антигенів методом ПЛР)
18 630
Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин
Алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом 1 360 141,36
Аутологічна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом 1 308 393,3