Опубліковані проєкти вимог до медичних послуг за Програмою медичних гарантій-2021

Реформа медицины

Запрошуємо до публічного обговорення пропозицій до пакетів медичних послуг, специфікацій та умов закупівлі за Програмою медичних гарантій на 2021 рік лікарів, фахівців у сфері організації охорони здоров’я, громадські організації, пацієнтів та всіх небайдужих.

З вимогами ПМГ-2021 можна ознайомитись на сайті НСЗУ. Наше завдання на 2021 рік – розвиток та удосконалення існуючих пакетів медичних послуг за Програмою медичних гарантій, їх деталізація з урахуванням нагальних потреб як пацієнтів, так і медичних працівників, а також з урахуванням досвіду контрактування та впровадження ПМГ у 2020 році. Завдання НСЗУ – здійснити закупівлю безпечних та якісних медичних послуг, необхідних пацієнту, відповідно до можливостей державного бюджету.

Чим відрізнятиметься Програма медичних гарантій 2021 року від ПМГ-2020?

1. Буде збільшено кількість пакетів медичних послуг за рахунок деталізації вже існуючих. Це дозволить чіткіше визначати обсяг послуг, які оплачуються НСЗУ, та вимоги до них.

Зокрема, ми пропонуємо включити до структури ПМГ-2021 35 пакетів медичних послуг. В окремі групи послуг пропонуємо виділити:

— ведення вагітності в амбулаторних умовах;

— інтракорпоральний перитонеальний діаліз в амбулаторних умовах;

— гематологію та онкогематологію;

— готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії.

2. Пропонуємо наблизити медичну допомогу до пацієнта, і включити до структури ПМГ-2021 наступні пакети послуг:

— психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я;

— супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні меддопомоги.

3. Специфікації та умови закупівлі медичних послуг стосуватимуться вимог не лише до спеціалізації та кількості фахівців, кількості обладнання. Вони стосуватимуться етики та гуманності. Зокрема мова про:

— забезпечення цілодобового доступу рідних до пацієнтів будь якого віку у відділення інтенсивної терапії усіх закладів охорони здоров’я (дотримання наказу МОЗ №592 від 15.06.2016 року);

— своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур.

4. За окремими пакетами послуг передбачено індикатори якості надання медичної допомоги.

5. Щороку ми плануємо підвищувати стандарти якості та умов надання медичної допомоги, щоб медична допомога в Україні була ефективною та наближалась до європейських стандартів.

Умови закупівлі медичних послуг, що будуть надаватися за Програмою медичних гарантій, розробляються для надавачів медичних послуг, які бажають укласти договір з НСЗУ. Формування вимог відбувається на основі чинних галузевих стандартів, уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг. Медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України. Звертаємо увагу, що вимоги лише специфікують окремі важливі умови роботи надавачів за договором з НСЗУ і не замінюють собою галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я. Діяльність закладів охорони здоров’я регламентуватиметься чинним законодавством.

Щоб взяти участь в обговоренні, необхідно заповнити форму зворотнього зв’язку, розміщену за посиланням до 30 вересня 2020 року. Всі отримані рекомендації будуть розіслані членам робочих груп для подальшого опрацювання. За результатами розгляду, відповідно до вимог законодавства, всі отримані рекомендації до проєктів будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті НСЗУ разом із оновленими специфікаціями та умовами закупівлі для повторних консультацій з громадськістю та іншими заінтересованими сторонами.

Джерело інформації: 22 09 2020, https://nszu.gov.ua/novini/opublikovani-proyekti-vimog-do-medichnih-poslug-za-programoy-314