Потреба в безпеці – одна з базових потреб людини

ПРЕС–РЕЛІЗ

17 вересня 2020 року — Всесвітній день

забезпечення  безпеки пацієнтів

Кожен з нас прагне до безпеки у фізичному, соціальному і економічному існування для себе і своїх рідних. Коли відпочиваємо, працюємо, їздимо в транспорті, а тим більше коли знаходимося в лікарні – всюди розраховуємо на безпеку.

І питання безпеки пацієнтів є одним із пріоритетних в державі, особливо в умовах введення змін під час надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги. Також це стосується інших видів медичної допомоги — таких як екстрена, паліативна та медична реабілітація.

На 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, яка проходила в кінці травня 2019 року, було прийнято рішення про введення нової медичної дати, присвяченій саме цьому аспекту життя людини. І тепер світ щорічно відзначає 17 вересня як День забезпечення безпеки пацієнтів. Зроблено це було з метою підвищення обізнаності та залучення населення, актуалізації проблеми в світовому масштабі, сприяння глобальній солідарності та зусиллям держав-членів щодо підвищення безпеки пацієнтів. Держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я зобов’язалися визнавати безпеку пацієнтів як одну з пріоритетних завдань.

У вересні 2019 в Україні був підписаний Указ про встановлення Дня безпеки пацієнтів, який буде відзначатися щорічно 17 вересня – у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.

Цілі Всесвітнього дня безпеки пацієнтів в 2020 році:

• підвищення рівня інформованості про важливе значення безпеки медичних працівників та взаємозв’язку її з безпекою пацієнтів у всьому світі;

• забезпечення участі великого числа зацікавлених сторін і прийняття комплексних стратегій для підвищення безпеки медичних працівників і пацієнтів;

• прийняття невідкладних і довгострокових заходів усіма зацікавленими сторонами, які визнають важливе значення безпеки медичних працівників в якості однієї з основних задач в області забезпечення безпеки пацієнтів і роблять зусилля для її вирішення;

• забезпечення належного визнання самовідданої і напруженої роботи медичних працівників, особливо в рамках нинішньої боротьби з COVID-19.

Національна служба здоров’я України працює в інтересах пацієнта і піклується про якість, доступність і безпеку медичних послуг. Так, Конституція України в статті 49 передбачає, що кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Також передбачена гарантія цього права, безоплатне надання медичної допомоги державними і комунальними закладами охорони здоров’я. А Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права і Європейська соціальна хартія встановлюють заходи, які повинні прийняти держави-учасники для повного здійснення цього права.

Деякі базові положення Європейської хартії прав пацієнтів, яка в цілому складається з 14 пунктів:

1. Право на доступність допомоги

Кожна людина має право на отримання доступної медичної допомоги, яка гарантовано надається кожному, без будь-якої дискримінації за матеріальним станом, місцем проживання, хвороби або часу звернення за допомогою.

2. Право на безпеку

Кожна людина має право на захист від шкоди, яка може бути заподіяна йому через неякісне функціонування системи надання медичної допомоги, злочинну недбалість чи лікарської помилки. Має право на отримання медичної допомоги, що відповідає стандартам високого ступеня безпеки.

3. Право на конфіденційність

Кожен має право на конфіденційність особистої інформації, включаючи інформацію про стан здоров’я, медичний огляд або обстеження, їх результати, інтимну і сімейну сторони життя, а також на захист приватності під час проходження діагностичних, лікувальних або реабілітаційних процедур

4. Право на отримання інформації

Кожна людина має право на отримання повного обсягу інформації про стан здоров’я, медичної допомоги, в тому числі медичного втручання, можливостей і умов використання результатів медичної допомоги і всіх доступних сучасних технологій.

5. Право на допомогу, відповідає прийнятим стандартам якості

Кожна людина має право на отримання якісної медичної допомоги, що відповідає затвердження стандарту.