Про можливе ускладнення епідемічної ситуації щодо висипного тифу в Україні

Сыпной тиф

05 10 2018

За інформацією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (далі — Центр) повідомляє про можливе ускладнення епідемічної ситуації щодо висипного тифу в Україні.

Поширення рикетсійних інфекцій і на сучасному етапі розвитку продовжує залишається актуальним у всьому світі. Погіршення гігієнічних умов, соціального стану та міграції населення, яке в багатьох випадках є серопозитивне щодо цих збудників, може сприяти поширенню їх переносників вошей та, відповідно, цих хвороб. Наразі, наявність педикульозу є загальною соціальною проблемою серед усіх вікових груп населення.

В країні щорічно реєструється значна ураженість населення на педикульоз. У 2017 році, вперше, після періоду зниження показників ураженості відзначається зростання показника захворюваності на 2,16%. Всього офіційно зареєстровано 15787 випадків, інтенсивний показник складає 37,07 на 100 тис. населення. Педикульозом і фтиріозом переважно уражені діти до 17 років — 92,5% (12280 випадків, показник 161,28 на 100 тис. населення).

Педикульоз переважно виявляється серед дітей в організованих колективах (11337 випадків, що складає 92,32% від усіх уражених дітей). При цьому найбільш ураженими є учні спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), менше — учні загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних закладів, що може свідчити і про недостатню роботу, яка проводиться з виявлення педикульозу у зазначених закладах.

За даними Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського медичного університету ім. Галицького в Україні поширено три види педикульозу. Найбільш поширений головний педикульоз, частка якого серед уражених усіма його формами залишається, як і у попередні роки, високою — 97,7 %. В той же час, реєструється платтяний та змішаний педикульоз.

З огляду на зазначене, з метою попередження поширення рикетсійних інфекційних хвороб, переносниками яких є воші, Центр пропонує прийняти зазначену інформацію до уваги та вжити необхідні заходи щодо запобігання захворювань людей на рикетсіози, збудники яких переносяться вошами, зокрема:

продовжити моніторинг поширення педикульозу у різних групах населення та активізувати роботу з виявлення джерел інвестації в різних групах населення, особливо серед дітей в організованих дитячих колективах, дезаптованих груп населення, мігрантів, переміщених осіб;

забезпечити організацію та проведення широкої санітарно-просвітньої роботи, навчання способам профілактики і боротьби з педикульозом широких верств населення через засоби масової інформації;

організувати проведення всього комплексу заходів по боротьбі з педикульозом, який передбачений в Інструктивно-методичних вказівках щодо проведення протипедикульозних заходів, затверджених наказом МОЗ України від 28.03.1994 №38.