Програма медичних гарантій 2021: стаціонарна допомога дорослим та дітям з соматичними захворюваннями

Нові вимоги до пакетів надання медичних послуг стосувалися, насамперед, додаткових біохімічних досліджень та наявності додаткового медичного обладнання.

Додати до переліку лабораторних та біохімічних досліджень нові аналізи, наявність високоточної медичної апаратури та зміни у порядку направлення пацієнта до стаціонару — такі питання розглядали на засідання Робочої групи за напрямом стаціонарна допомога дорослим та дітям з нехірургічними (соматичними) захворюваннями обговорили та прийняли пропозиції за пакетами послуг  “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій” та “Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії.


Медичні експерти — науковці, директори науково-дослідних інститутів, керівники медичних закладів та практикуючі лікарі — обговорили та прийняли узагальнений проміжний перелік експертних пропозицій та зауважень до відповідних пакетів.

Щодо нових вимог до стаціонарної допомоги дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій було прийнято, зокрема, такі пропозиції: 
— додати до лабораторних досліджень: тропонін I високочутливий, натрійуретичні пептиди, гамма-глутамілтрансферазу (ГГТ), а також лужну фосфатазу тощо. Експерти також запропонували розширити перелік «бактеріологічних досліджень» з урахуванням визначення патогенної флори, найпростіших та гельмінтів калу, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, однак це питання лишили відкритим до подальшого обговорення:
— щодо необхідних інструментальних обстежень додати, зокрема, проведення езофагогастродуоденоскопії та колоноскопії, КТ, МРТ з ангіографією та контрастуванням та інші.

Щодо переліку необхідного обладнання було прийнято рішення включити до нових вимог наявність у закладі або на умовах договору: комп’ютерного  томографа та магнітного резонансного томографа, електроенцефалографа, електронейроміографа, реєстратора добового артеріального тиску та ЕКГ за холтером, езофагогастродуаденоскопа та колоноскопа, спрірографа та щонайменше два апарати ШВЛ.

В ході обговорень за пакетом «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії» обговорювали питання  щодо додання до лабораторних досліджень, зокрема серологічних досліджень методами аглютинації, преципітації, тощо (РА, РНГА, РПНГ, РА, РСК, РН), скринінгових та підтверджувальних тестів методом імуноферментного аналізу (ІФА); щодо вимоги до переліку обладнання: додати глюкометр і тест-смужки — щонайменше один на відділення; замінити на: глюкометр — щонайменше один на відділення, тест-смужки до нього у кількості не менше 50 штук тощо.

За результатами засідання, експерти Робочої групи ухвалили рішення продовжити обговорення проміжного Проєкту специфікацій та умов закупівлі за даними пакетами на наступному засіданні робочої групи.

Голова Робочої групи за напрямом за напрямом за напрямом стаціонарна допомога дорослим та дітям з нехірургічними (соматичними) захворюваннями кандидат медичних наук Світлана Дудник: “Дані опитування “Індекс здоров’я” свідчать про значні витрати пацієнтів під час отримання стаціонарної допомоги. Так не має бути. Медична допомога, яку отримує пацієнт, не повинна призводити до катастрофічних фінансових витрат його родини. Це є основною метою Програми медичних гарантій. В межах пакетів стаціонарної допомоги пацієнт має право отримання безоплатної  медичної допомоги.

Більшість госпіталізацій, які відбуваються в Україні, не передбачають хірургічних втручань. Медична допомога надається в межах пакету “Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій”. В межах госпіталізації заклад має забезпечити медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів”.

Експертні медичні групи працюють за  підтримки Проекту USAID Україна “Підтримка реформи охорони здоров’я».