Тестування системи телемедицини в дерматовенерології

ПРЕСС–РЕЛИЗ 

12 02 2019

Телемедицина сьогодні стає все більш актуальним засобом медичного обслуговування людей для первинної і вторинної медичної допомоги, як один із важливих методів підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), телемедицина – це метод надання послуг з медичного обслуговування з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями там, де відстань є критичним фактором.

Ціль телемедицини – передача засобами телекомунікацій та комп’ютерних технологій всіх видів медичної інформації між віддаленими один від одного пунктами (медичними закладами, пацієнтами та лікарями, органами охорони здоров’я і т.д.). 

Одним з головних досягнень телемедицини є можливість наблизити висококваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу у віддалені райони. Телемедицина не має жодного зв’язку з телебаченням. В рамках діючого пілотного проекту щодо впровадження телемедицини для наближення якісного медичного обслуговування населення передбачено укомплектування закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням

 

Для технічної реалізації проекту телемедицини в області була створена регіональна служба телемедичних послуг. Основні завдання служби — створення приватної захищеної мережі медичних установ, захищеної поштової служби, віртуального дата-центру, впровадження системи відеоконференцій і передача медичних даних в реальному часі.

 

На даний момент з 36 ЦПМСП області 28 вже об’єднані в приватну захищену мережу.  До 1 березня всі 36 центрів області будуть долучені до мережі.  Протягом року планується приєднання до мережі медичних установ другого і третього рівня.  КП «Харківські обласні комунікаційні мережі» розроблена технічна документація на створення комплексної системи захисту інформації мережі і представлена ​​на експертизу до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для отримання відповідного сертифікату. 

 

Послуги телемедицини почнуть впроваджувати в 6 пілотних районах області вже в лютому.

 

З метою відпрацювання практичних навичок сімейними лікарями первинної медичної допомоги (ЦПМСД, АЗПСМ) і лікарями-дерматовенерологами вторинної медичної допомоги (центральні районні, центральні міські лікарні і обласні шкірно-венерологічні диспансери №№ 2; 3; 4, що діють у деяких районах області) 12 лютого проводиться тестове телемедичне консультування хворих на складні захворювання шкіри із районів області фахівцями КНП ХОР «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1», який є високоспеціалізованим медичним закладом і належить до третинного рівня медичного обслуговування. Цей заклад уже має певний досвід з використання телемедицини в нашому регіоні. 

 

Тестове телемедичне консультування розпочався рівно о 9-00 відповідно до заздалегідь складеного графіку. В тестуванні взяли участь 43 сімейних лікарів і 24 дерматовенеролога з 24-х районів області. 

 

Тренінгове тестування проходило чітко злагоджено. Цьому сприяла висока професійна підготовка головного позаштатного експерта за фахом «Дерматовенерологія» Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, директора КНП ХОР «ОКШВД №1», відповідна підготовка лікарів-дерматовенерологів, які працюють у районах області і надійне технічне забезпечення пілотного проекту. 

В продовж проведення тематичних консультацій з дерматовенерології виявлено 6 хворих з підозрою на злоякісні новоутворення шкіри, у одного хворого виявлено занедбану форму раку шкіри і ще у одного хворого  орфанне (рідкісне) захворювання шкіри – бульозний епідермоліз.

 

Тестування продовжувалось протягом робочого дня до 15-00. Цей навчальний практичний захід з використанням сучасних інформаційних технологій дає змогу надавати фахові консультації хворим, що  проживають у сільській місцевості, а лікарям допомагає у роботі з діагностики, необхідного додаткового обстеження і ефективного лікування.

 

Лікар із сільської місцевості для того, щоб проконсультувати хворого із складним захворюванням шкіри, насамперед, псоріаз, екзема, інші тяжкі дерматози, тощо надсилає запит по електронній пошті до КНП ХОР «ОКШВД №1» і отримує у відповідь призначений час і дату консультування. Наступним кроком є безпосереднє консультування хворого з візуальною демонстрацією ознак захворювання і інформацією про стан хворого, попередній діагноз, проведення лікування, обстеження.

 

Результати проведеного тестового сеансу телемедицини засвідчили те, що застосування можливостей Всесвітньої мережі Інтернет та швидкісних каналів передачі даних створює якісно нові умови для комунікацій між спеціалістами та науковцями, як в Україні, так і за кордоном. В таких умовах відстань вже не є критичною перешкодою, що впливає на сам факт консультування, або обговорення клінічного випадку. Часовий проміжок при телемедичному консультуванні між моментом запиту консультації і отриманням її результатів суттєво зменшується і майже не відрізняється від такого при рутинному консультуванні.

 

Все це надає можливість з одногу боку значно прискорити процес консультування за рахунок зменшення часу на отримання консультантом необхідної та достатньої інформації про пацієнта та його захворювання, з іншого – розширити спектр консультантів за рахунок дистанційного залучення спеціалістів із інших, територіально віддалених, медичних закладів і установ.