У Харкові відбувся круглий стіл, присвячений проблемам дитячого туберкульозу

24 березня – Всесвітній і Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом

До Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом у Харкові відбувся круглий стіл на тему «Інноваційні підходи у діагностиці та лікуванні туберкульозу. Профілактика туберкульозу серед дітей». Це дуже важлива проблема. Організатором заходу стала громадська організація “Джі Бі КОНКОРДІЯ”, яка діє у напряму активізації подальших заходів з протидії туберкульозу в Україні. Особливо дитячому.

Організація заходу відбувається за підтримки КНП Харківського обласного протитуберкульозного диспансеру №1. Як у своїх друкованих матеріалах організатори, «ця тема потребує активного обговорення зацікавленими сторонами, в ході якого наша організація хоче залучити соціальні служби, громадський сектор та представників бізнесу до пропаганди профілактики туберкульозу. Завдання круглого столу – обговорити стан лабораторної діагностики в регіоні, ознайомити з інноваційними підходами у діагностиці та лікуванні туберкульозу, обговорити питання з профілактики туберкульозу серед дітей в регіоні». Багато уваги приділено необхідності туберкулінодіагностики, актуальності флюорографії,  а також новим методам та іншим дійсно проблемним питанням. Докладніше у резолюції, текст якої нижче.

І тому до участі були запрошені представники депутатського корпусу, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, провідні фахівці та науковці фтизіатричної служби Харківської області, представники центрів первинної медико-санітарної допомоги, центральних районних (міських) лікарень, бактеріологічної лабораторії з діагностики туберкульозу 3-го рівня, Харківського обласного центру здоров’я.

РЕЗОЛЮЦІЯ

За результатами розгляду і обговорення питань круглого столу з теми

«Інноваційні підходи у діагностиці та лікуванні туберкульозу.
Профілактика туберкульозу серед дітей»
22 березня 2019 р., м. Харків, Україна

Мета цього дня у 2019 р. — це інформування населення про захворювання і заходи профілактики, пропаганду здорового способу життя. За останні десятиріччя епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні характеризувалася стабілізацією деяких показників. Однак, епідемічна ситуація з туберкульозу в Україні за останні роки залишається напруженою і прогностично несприятливою.

Зараз потрібно посилити роз’яснювальну роботу серед населення, хворих і членів їх сімей, і медичних працівників, щоб виправити положення в Україні та світі. Допустити, що три мільйони людей щорічно додаються в якості розповсюджувачів туберкульозної інфекції не можна. Це загрожує світовій епідемії туберкульозу. Найближчою і головною метою національних програм охорони здоров’я багатьох країн світу є профілактика туберкульозу та своєчасна якісна діагностика, що є основним способом знизити поширеність цього захворювання на основі переривання процесу передачі збудника від хворих людей здоровим. Основними заходами, здатними попередити поширення туберкульозу, є: організація раннього виявлення хворих, імунізація дитячого населення, проведення протиепідемічних заходів в епідемічних вогнищах туберкульозу за місцем проживання або роботи хворого.

Окремим питанням постає імунізація дитячого населення. Так як охоплення дітей профоглядами на туберкульоз зменшилося з 90,0% до 36,0 %. Це призвело до колосального недовиявлення як туберкульозу, так і груп ризику з латентною туберкульозною інфекцією у дітей. Наразі туберкулінодіагностика дітям взагалі відміняється. У той же час, крім традиційної проби Манту, в протоколі передбачено застосування сучасного, більш специфічного методу — гетерогенний твердофазний імуноферментний аналіз. Такий метод застосовують дітям з позитивною пробою Манту. В цьому випадку тест на основі імуноферментного аналізу виключає поствакцинальну реакцію БЦЖ, що важливо для вирішення питання про профілактичний курс лікування дитини.

Раннє і своєчасне виявлення хворих на туберкульоз є необхідною умовою для швидкого і повноцінного їх лікування, а також має вирішальне значення для попередження поширення інфекції, оскільки хворі із запущеним туберкульозом легенів небезпечні в епідемічному відношенні.

 

Тому вирішення цих проблем на тлі інформування про туберкульоз усіх прошарків населення є запорукою взяття під контроль ситуації з туберкульозу в період реформування охорони здоров’я в Україні, разом з якою потрібна реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби.

 

З метою наближення до зменшення показників захворюваності у регіоні, зацікавлені сторони у Харківській області, включно з представниками виконавчої влади області, медичними та соціальними працівниками та громадськими організаціями зібрались за круглим столом ініційованим Громадською організацією “Джі Бі КОНКОРДІЯ” у м. Харкові 22 березня 2019 р. при підтримці КНП «Харківський обласний протитуберкульозний диспансер №1» та дійшли згоди щодо наступних першочергових дій з протидії туберкульозу, необхідних для запровадження на регіональному рівні у Харківській області:

 

  1. Для подолання туберкульозу в Україні необхідно сконцентрувати зусилля не лише на лікуванні, а й на ранній діагностиці. Це допоможе почати лікування туберкульозу ще до того, як хвороба почала проявлятися. Для чого потрібно покращити стан лабораторної діагностики в регіоні шляхом забезпечення лабораторій 1-го-3-го рівня якісними, стандартизованими витратними матеріалами для проведення ефективних мікробіологічних досліджень на туберкульоз та досліджень з контролю якості та налагодити контроль за їх раціональним використанням в відповідності до нормативних документів МОЗ України. Для чого на рівні області виділити необхідні ресурси.
  1. Запровадити інноваційні підходи у діагностиці та лікуванні туберкульозу. Частина цієї роботи полягає в зміцненні співпраці та зв’язків між всіма службами (медичними та соціальними працівниками та громадськими організаціями), а також навчанні медичних працівників щодо інноваційних підходів у діагностиці та лікуванні захворювань. Інтегруючи інноваційні стратегії в систему охорони здоров’я, ми зміцнюємо надання медичної допомоги на багатьох рівнях для забезпечення доступу до ефективних медичних послуг.
  2. Покращити роз’яснювальну роботу з профілактики туберкульозу серед батьків та дітей в регіоні. Для чого посилити зусилля, спрямовані на боротьбу з туберкульозом за допомогою заохочення громадсько-приватного партнерства та мобілізації ресурсів між зацікавленими сторонами у державному та неурядовому секторі для співпраці та підтримки нових технологій у боротьбі з туберкульозом.
  3. Впровадити сучасну скринінгову діагностику туберкульозу у дітей, шляхом застосування сучасного, більш специфічного методу — гетерогенного твердофазного імуноферментного аналізу. Це безпечний та ефективний метод діагностики туберкульозу, що виключає побічні реакції та підходить усім.

Поліпшити логістику транспортування біоматеріалу з первинної ланки до лабораторії. На всіх рівнях надання медичної допомоги забезпечити організацію збору якісних проб клінічного матеріалу для лабораторного дослідження на ТБ та передбачити кошти місцевих бюджетів для забезпечення належних умов його зберігання та транспортування до ТБ лабораторій 1-го-3-го рівня.