Рубрика: Інформаційні кампанії.

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.01.2018 р. № 148

Джерело інформації: http://moz.gov.ua/uploads/0/4141-dn_20180126_148.pdf

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу

Відповідно до статті 351 та частини шостої статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу тринадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2013 № 1150 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів».
 3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

Перейти к полной статье…

Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31667.html

НАКАЗ

06.02.2018 м. Київ N 178/24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2018 р. за N 215/31667

Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року N 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги, що додається.
 2. Управлінню координації центрів реформ Міністерства охорони здоров’я України (Орабіна Т. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти:

Перейти к полной статье…

Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 березня 2010 року N 261

Джерело інформації: http://document.ua/pro-vprovadzhennja-telemedicini-v-zakladah-ohoroni-zdorovja-doc21725.html

Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я

З метою виконання плану заходів щодо реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між Представництвом ООН в Україні, Міністерством охорони здоров’я України та компанією МТС, затверджених наказом МОЗ України від 16.11.2009 N 839, та з метою впровадження і розвитку телемедицини, як засобу доступності до якісної медичної допомоги населенню України, наказую: Перейти к полной статье…

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. N 983

Київ

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170983.html

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 року N 517

Відповідно до частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, що додаються.
 2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити погодження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Перейти к полной статье…

Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. N 239

Київ

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160239.html

Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 року N 439

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок відшкодування вартості препаратів інсуліну, що додається.
 2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. N 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»(Офіційний вісник України, 2014 р., N 25, ст. 756; 2015 р., N 54, ст. 1748; 2016 р., N 3, ст. 173) зміни, що додаються.
 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щомісяця до 15 числа Міністерству охорони здоров’я інформацію про хід виконання Порядку, затвердженого цією постановою, для узагальнення та подання до 20 числа Кабінетові Міністрів України.

Перейти к полной статье…

Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2015 м. Київ N 890

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2016 р. за N 74/28204

Джерело інформації: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28204.html

Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 16 листопада 2016 року N 1237

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» та з метою створення єдиного обліку пацієнтів, що потребують інсулінотерапії для їх належного забезпечення препаратами інсуліну, а також підвищення ефективності та своєчасності медичної допомоги хворим на цукровий діабет Перейти к полной статье…